Trần Thanh Lâm

An Giang: Gần 300 học viên tham gia tập huấn quản lý nhà nước về văn hóa văn nghệ
một năm trước Văn hóa
Thông qua chương trình tập huấn, các học viên nắm vững quan điểm, đường lối phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật của Đảng và nhà nước trước yêu cầu thực tiễn, từ đó sẽ nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, kỹ năng nghề nghiệp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO