Thành phố Thủ Đức được lập theo chuẩn đô thị loại 1

Sự kiện - Ngày đăng : 18:07, 11/11/2020

Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa đồng ý kết quả rà soát đánh giá khu vực dự kiến thành lập thành phố Thủ Đức theo tiêu chí đô thị loại 1 trực thuộc TP.HCM.

Theo đó, Phó thủ tướng giao UBND TP.HCM hoàn thiện đề án thành lập thành phố Thủ Đức trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật. Sau khi thành lập thành phố Thủ Đức, UBND TP.HCM sớm tổ chức lập, trình phê duyệt quy hoạch chung và lập đề án đề nghị công nhận thành phố Thủ Đức là đô thị loại 1, trực thuộc TP.HCM trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Quy hoạch chung thành phố Thủ Đức cũng phải đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với nhiệm vụ quy hoạch TP.HCM và nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng của thành phố.

Trước đó, UBND TP.HCM kiến nghị Chính phủ công nhận kết quả đánh giá thành phố Thủ Đức là đô thị loại 1 để làm cơ sở lập đề án lập thành phố này.

Theo UBND TP.HCM, thành phố Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba quận: 2, 9 và Thủ Đức với diện tích hơn 211,5 km2, dân số hơn 1,5 triệu người. Đây sẽ là hạt nhân dẫn đầu, thúc đẩy phát triển của thành phố và vùng Đông Nam Bộ. Dự kiến khu vực này sẽ đóng góp 1/3 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP.HCM, tương đương 7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả nước.

Khu vực dự kiến thành lập thành phố Thủ Đức cũng có vị trí quan trọng trong vùng tam giác TP.HCM - Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu; là đấu mối của các tuyến giao thông huyết mạch giữa TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ.

TP.HCM cho rằng thành phố Thủ Đức đạt các tiêu chuẩn về đô thị loại 1. Cụ thể, vị trí chức năng, vai trò cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội đạt 20/20 điểm; quy mô dân số đạt 6,69/8 điểm; mật độ dân số đạt 5,98/6 điểm; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 6/6 điểm; trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị đạt 48,51/60 điểm. Đối chiếu với các quy định hiện hành, khu vực dự kiến lập thành phố Thủ Đức đạt 87,18/100 điểm, đảm bảo đạt tiêu chí đô thị loại 1.

UBND TP.HCM cho biết sau khi đề án thành lập thành lập Thủ Đức được cơ quan thẩm quyền thông qua và TP.HCM có đầy đủ căn cứ pháp lý về quy hoạch, chương trình phát triển đô thị, UBND TP.HCM sẽ lập đề án đánh giá phân loại đô thị theo quy định.

Trước đó, trong văn bản gửi Thủ tướng, Bộ Xây dựng cũng nhất trí với đề xuất của TP.HCM; đồng thời kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo TP.HCM sớm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch theo Luật Quy hoạch để hoàn thiện cơ sở pháp lý về quy hoạch và phân loại đô thị.

Phan Diệu