Nộp thuế trước bạ xe nhập khẩu không cần tờ khai nguồn gốc

Kinh tế - đầu tư - dự án - Ngày đăng : 17:52, 02/04/2021

Người nộp thuế khi kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với phương tiện nhập khẩu không phải xuất trình Tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu.
thue-truoc-ba-o-to.jpg
Cơ quan thuế không yêu cầu tờ khai nguồn gốc phương tiện nhập khẩu - Ảnh: Internet

Đó là nội dung được đề cập tại Công văn số 935/TCT-CS ngày 1.4.2021 hướng dẫn các Cục Thuế trên cả nước giải đáp vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ.

Tổng cục Thuế cho biết đã nhận được phản ánh của Tổng cục Hải quan tại Công văn số 8209/TCHQ-GSQL ngày 31.12.2020 về việc bãi bỏ Tờ khai nguồn gốc phương tiện nhập khẩu.

Căn cứ quy định pháp luật về lệ phí trước bạ và quản lý thuế hiện hành không có quy định khi kê khai nộp lệ phí trước bạ, người nộp thuế phải xuất trình Tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe máy nhập khẩu. Căn cứ Công văn số 14650/BTC-TCHQ ngày 30.11.2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện nhập khẩu.

Theo đó, cơ quan Hải quan không thực hiện thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với các lô hàng phương tiện nhập khẩu có tờ khai Hải quan đăng ký từ ngày 1.12.2020. Do đó, khi người nộp thuế kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với phương tiện nhập khẩu thì cơ quan thuế không yêu cầu người nộp thuế xuất trình Tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu theo quy định.

"Trường hợp cần tra cứu thì truy cập hệ thống điện tử của cơ quan hải quan để kết nối dữ liệu phương tiện phương tiện nhập khẩu. Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định nêu trên và Công văn số 14650/BTC-TCHQ để thực hiện", Tổng cục Thuế nhấn mạnh.

Tuyết Nhung