Chủ tịch tỉnh Đồng Nai chỉ đạo rà soát khiếu nại của HTX Gò Me

Sự kiện - Ngày đăng : 21:52, 18/05/2022

Ngày 18.5, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo Chánh Thanh tra tỉnh tham mưu, xử lý giải quyết đơn khiếu nại của Hợp tác xã dịch vụ sản xuất Nông nghiệp (HTX) Gò Me.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường, UBND TP.Biên Hòa và các đơn vị liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát theo nội dung đơn khiếu nại của HTX Gò Me về kết luận thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm.

Sau khi có kết quả, Thanh tra tỉnh báo cáo, tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai xem xét trường hợp đơn khiếu nại của HTX Gò Me theo đúng quy định của pháp luật.

bdcfc2f1-dab2-4e47-b4d9-55bd81e10aaa.jpeg

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhận được đơn khiếu nại của lãnh đạo HTX Gò Me khiếu nại kết luận thanh tra ngày 11.3 của UBND tỉnh. Đơn khiếu nại cho rằng còn một số điểm trong kết luận chưa khách quan nên đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh xem xét lại.

Theo Kết luận thanh tra, việc cấp 73 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân ở HTX Gò Me là vi phạm Điều 50 Luật Đất đai 2003 và Điều 100 Luật Đất đai 2013. Diện tích đất do Hợp tác xã (HTX) Gò Me trực tiếp quản lý, sử dụng chưa hiệu quả, chưa phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Tuy nhiên, khi làm việc với Đoàn thanh tra, UBND phường Thống Nhất, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Biên Hòa, Phòng TN&MT và UBND TP.Biên Hòa đều khẳng định trong quá trình cấp GCN giao cho xã viên đều được căn cứ theo đúng Luật đất đai và các quy định pháp luật liên quan vào thời điểm đó. Hơn nữa việc này cũng được xin ý kiến của UBND tỉnh Đồng Nai và Sở TN&MT.

Trịnh Thể