Bộ Ngoại giao phản đối báo cáo của Mỹ về tình hình mua bán người

Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 18:43, 21/07/2022

Bộ Ngoại giao cho rằng báo cáo của Mỹ về tình hình mua bán người không phản ánh đầy đủ, chính xác về tình hình và nỗ lực phòng chống mua bán người của Việt Nam.

Ngày 21.7, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Bộ Ngoại giao Mỹ ra Báo cáo năm 2022 về tình hình mua bán người trên thế giới.

Bà Hằng cho biết việc Bộ Ngoại giao Mỹ ra Báo cáo năm 2022 về tình hình mua bán người trên thế giới với các thông tin không xác thực, không phản ánh đầy đủ, chính xác về tình hình và nỗ lực phòng, chống mua bán người của Việt Nam.

Theo đó, triển khai Chương trình phòng chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 vào tháng 2.2021, thời gian qua Việt Nam đã và đang đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống mua bán người với sự vào cuộc và tập trung cao độ của tất cả các bộ, ngành và địa phương.

Đồng thời ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 và các văn bản chính sách, pháp luật về phòng ngừa mua bán người, lao động cưỡng bức, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Trên thực tế, tình hình phòng chống mua bán người trong nước và qua biên giới cũng luôn được rà soát để kịp thời có biện pháp xử lý phù hợp, khắc phục những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Việt Nam cũng đang tiếp tục nỗ lực thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (GCM) nhằm củng cố môi trường di cư minh bạch, ngăn chặn nguy cơ mua bán người trong các hoạt động di cư quốc tế.

mua-nguoi.jpg
Bộ Ngoại giao phản đối báo cáo của Mỹ về tình hình mua bán người

Ngày 18.7.2022 vừa qua, hướng tới Ngày Thế giới và Toàn dân phòng chống mua bán người 30.7, các Bộ: Lao động-Thương binh và Xã hội, Công an, Quốc phòng và Ngoại giao cũng đã ký Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

“Trên tinh thần đó, chúng tôi mong muốn phía Mỹ trong thời gian tới hợp tác chặt chẽ hơn nữa để có đánh giá đầy đủ về tình hình và nỗ lực phòng chống mua bán người của Việt Nam. Chúng tôi cũng sẵn sàng trao đổi với phía Hoa Kỳ cũng như các bên liên quan về những vấn đề hợp tác cụ thể để cùng nhau triển khai hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người”, bà Hằng nói.

Lam Thanh