TP.Vũng Tàu xử lý vi phạm của Công ty Thanh Xuân và Công ty Hoàng Gia

Hạ tầng và bất động sản - Ngày đăng : 14:00, 06/08/2022

Lãnh đạo TP. Vũng Tàu vừa ra chỉ đạo xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm liên quan đến đất đai trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu phân công ông Vũ Hồng Thuấn - Phó chủ tịch UBND TP trực tiếp chỉ đạo cùng các đơn vị liên quan xử lý các vi phạm liên quan đến 3 vụ việc.

UBND TP.Vũng Tàu đã ban hành Thông báo số 6699/TB-UBND kết luận cuộc họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý các công trình vi phạm do Công ty TNHH Xây dựng Thanh Xuân (Công ty Thanh Xuân) thực hiện tại phường 8 và phường 12.

Cụ thể, tại địa chỉ số 662A Nguyễn An Ninh, Công ty Thanh Xuân đã xây dựng công trình trên đất nông nghiệp có kết cấu nhà tiền chế, khung sắt, tường gạch, mái tôn trên diện tích 648m2. Đây là hành vi tự ý chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Tại khu nhà ở thấp tầng phường 12, tuy dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư giai đoạn 1, Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, do đó việc xây dựng công trình tại dự án là chưa đủ điều kiện và phải bị xử lý vi phạm theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

vt1.jpg
vt2.jpg
vt3.jpg
Những lô đất vi phạm trong lĩnh vực đất đai bị lãnh đạo TP. Vũng Tàu chỉ đạo xử lý nghiêm

Còn dự án Khu nhà ở Thanh Xuân chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, chưa hoàn thành thủ tục đầu tư. Hiện trạng đất đai tại khu vực là đất nông nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân. Các hành vi vi phạm trong dự án phải bị xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Sau cuộc họp của ông Hoàng Vũ Thảnh - Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu với các đơn vị liên quan về những vi phạm của Công ty Thanh Xuân, ông Thảnh thống nhất kết luận và chỉ đạo các đơn vị liên quan như sau:

Đối với vụ việc vi phạm hành chính tại địa chỉ số 622A Nguyễn An Ninh (phường 8), giao Phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị và UBND hường 8 rà soát, báo cáo UBND TP.Vũng Tàu về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng tại khu vực số 662A Nguyễn An Ninh, Phường 8, TP. Vũng Tàu; Rà soát, xác định rõ nguồn gốc thửa đất, diện tích đất, loại đất, phần đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phần đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất tại tại khu vực số 662A Nguyễn An Ninh.

Xác định diện tích, công trình trái phép, hoàn tất hồ sơ, xử lý vi phạm tại khu đất số 662A Nguyễn An Ninh, Phường 8, TP. Vũng Tàu. Thời gian và kế hoạch khắc phục công trình vi phạm hoàn thành dứt điểm trước ngày 15.8.2022.

Đề xuất UBND TP.Vũng Tàu xem xét ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 15189/ -XPVPHC ngày 31.12.2021 của Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu do Công ty TNHH Xây dựng Thanh Xuân chưa chấp hành.

Đối với vụ việc tại dự án Khu nhà ở thấp tầng phường 12, giao Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, UBND phường 12 rà soát, xác định rõ pháp nhân triển khai thực hiện dự án.

Rà soát quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng. Xác định Doanh nghiệp đã có quyền sử dụng đối với toàn bộ diện tích đất thực hiện dự án hay chưa? Sử dụng đất từ nhận chuyển nhượng, góp vốn của tổ chức, cá nhân hay không, diện tích bao nhiêu? Có phần diện tích đất thuộc đất công hay không?

Xác định doanh nghiệp thực hiện dự án đã thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất hay chưa?

Giao Chủ tịch UBND Phường 12 tổ chức xác định thời điểm xây dựng các công trình tại dự án (bao gồm các công trình hạ tầng kỹ thuật và 5 căn nhà liên kế), khẩn trương kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm, hoàn thành xử lý và báo cáo kết quả về UBND Thành phố trước ngày 15.8.2022.

Đối với dự án Khu nhà ở Thanh Xuân tại phường 12 mà Công ty Thanh Xuân triển khai dự án nhưng chưa được phê duyệt quy hoạch 1/500, giao Chủ tịch UBND phường 12 tổ chức xác định thời điểm xây dựng các công trình tại dự án (bao gồm các công trình hạ tầng kỹ thuật và các căn nhà trong khu vực dự án). Kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm bắt đầu từ ngày 28.7.2022 và hoàn thành trước ngày 30.8.2022.

Giao Phòng Quản lý đô thị tổng hợp, báo cáo UBND TP.Vũng Tàu về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng. Xác định doanh nghiệp đã có quyền sử dụng đối với toàn bộ diện tích đất thực hiện dự án hay chưa? Sử dụng đất từ nhận chuyển nhượng, góp vốn của tổ chức, cá nhân hay không, diện tích bao nhiêu? Tổng hợp báo cáo UBND TP.

Sau khi UBND TP.Vũng Tàu báo cáo Thường trực Thành ủy về 3 vụ việc này, giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường dự thảo văn bản để UBND TP.Vũng Tàu báo cáo UBND tỉnh.

Phòng Quản lý đô thị tổng hợp hồ sơ, tài liệu, báo cáo và đề xuất UBND TP.Vũng Tàu báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, giao Ban tuyên giáo chủ trì, tổ chức họp báo thông tin đối với 3 vụ việc này.

Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cũng phân công ông Vũ Hồng Thuấn - Phó chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu trực tiếp chỉ đạo các đơn vị, các phường, Công ty TNHH Thanh Xuân, Công ty TNHH Hoàng Gia thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật.

Nghinh Phong