Bình quân mỗi tháng 13.000 doanh nghiệp rút khỏi hoạt động sản xuất và kinh doanh

Tài chính và đầu tư - Ngày đăng : 13:55, 29/08/2022

Tính chung 8 tháng năm 2022, số doanh nghiệp rút lui khỏi hoạt động sản xuất và thị trường là 104,3 nghìn, bình quân mỗi tháng 13 nghìn doanh nghiệp.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, trong tháng 8, cả nước có 11,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, giảm 4,5% so với tháng trước; tăng 106,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cả nước còn có gần 6,5 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 177,8% so với tháng trước và tăng 67,1% so với cùng kỳ năm 2021; có 3.756 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 28,9% và tăng 20,5%; có 4.453 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 0,8% và tăng 77,3%; có 1.953 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 10,5% và tăng 140,5%.

Tính chung 8 tháng năm 2022, cả nước có 149,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 18,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Số doanh nghiệp rút lui khỏi hoạt động sản xuất và thị trường là 104,3 nghìn, tăng 22%; bình quân mỗi tháng có 13 nghìn doanh nghiệp rút lui hoặc chấm dứt hoạt động.

Theo báo cáo, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8.2022 tăng 0,005% so với tháng trước; tăng 3,6% so với tháng 12.2021 và tăng 2,89% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 8 tháng năm 2022, CPI tăng 2,58% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 1,64%, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 2,58%), điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực và giá xăng dầu.

tk.jpg
Bình quân 1 tháng có tới 13 nghìn doanh nghiệp rút khỏi hoạt động sản xuất và thị trường

Chỉ số giá vàng tháng 8.2022 giảm 0,9% so với tháng trước; tăng 5,87% so với cùng kỳ năm 2021; bình quân 8 tháng năm 2022 tăng 6,5%.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20.8 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 16,78 tỉ USD, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 8 tháng năm 2022 ước tính đạt 12,8 tỉ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 8 tháng trong 5 năm qua.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 8 tháng năm 2022 có 75 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 344,8 triệu USD, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước; có 15 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 50,9 triệu USD, giảm 88%. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 395,8 triệu USD, giảm 31,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2022 ước đạt 1,2 triệu tỉ đồng, bằng 85,6% dự toán năm và tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 956,5 nghìn tỉ đồng, bằng 53,6% dự toán năm và tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước; đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng - an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Lam Thanh