Chính phủ đồng ý đề xuất giảm thuế VAT về 8% đến hết năm

Kinh tế - đầu tư - dự án - Ngày đăng : 21:20, 17/04/2023

Chính phủ đồng ý với đề xuất tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) về 8% đến hết năm.

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 2614 thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Lê Minh Khái về đề xuất miễn, giảm thuế, phí, lệ phí cho năm 2023 của Bộ Tài chính.

be2dde68-027f-4b2f-8850-c2ae5807498b.jpeg

Theo đó, Chính phủ đồng ý về nguyên tắc Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho phép xây dựng, ban hành Nghị quyết của Quốc hội về giảm VAT theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Bộ Tài chính cần nhanh chóng phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng hồ sơ dự án Nghị quyết để trình các cấp có thẩm quyền đảm bảo đúng quy trình, trình tự, thủ tục. Trong hồ sơ nêu rõ căn cứ, cơ sở, sự cần thiết để đề xuất xây dựng, ban hành dự thảo Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn, báo cáo Chính phủ trước ngày 25.4.

Về việc tiếp tục giảm các khoản thu phí, lệ phí, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ động thực hiện việc xây dựng văn bản về giảm các khoản thu phí, lệ phí theo đúng quy định.

Trước đó, Bộ Tài chính có văn bản gửi Chính phủ đề xuất tiếp tục giảm VAT trong năm 2023 nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh sớm phục hồi và phát triển trở lại để đóng góp cho ngân sách.

Cụ thể, bộ này đề xuất giảm 2% mức thuế suất VAT với tất cả hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10% về còn 8%; giảm 20% mức tỷ lệ % để tính VAT đối với cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) khi thực hiện xuất hóa đơn đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu VAT 10%.

Dự kiến thời gian áp dụng sẽ được tính từ khi chính sách được ban hành đến hết năm nay. 

Đánh giá tác động của việc giảm thuế lần này, Bộ Tài chính cho biết, dự kiến số giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 5.800 tỉ/tháng. Nếu áp dụng trong 6 tháng cuối năm thì tương đương khoảng 35.000 tỉ đồng.

Để khắc phục và bù đắp các tác động đến thu ngân sách nhà nước trong ngắn hạn cũng như đảm bảo sự chủ động trong điều hành dự toán ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và địa phương chú trọng chỉ đạo thực hiện và triển khai hiệu quả các luật thuế; tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế; đồng thời quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế.

Tuyết Nhung