Hai nhà khoa học Việt Nam nhận giải thưởng của Viện Hàn lâm khoa học Pháp

Nhịp đập khoa học - Ngày đăng : 10:42, 20/10/2023

Tiến sĩ Hoàng Thị Giang và tiến sĩ Trần Quang Hóa là 2 nhà khoa học vinh dự nhận giải thưởng của Viện Hàn lâm khoa học Pháp.

Hai nhà khoa học Việt Nam là tiến sĩ Hoàng Thị Giang (Viện Di truyền nông nghiệp Việt Nam) và tiến sĩ Trần Quang Hóa - Phó trưởng khoa Toán, Trường đại học Sư phạm Huế đã vinh dự nhận giải thưởng của Viện Hàn lâm khoa học Pháp về "Nỗ lực cho hợp tác song phương trong khoa học giữa Pháp với các nước ASEAN".

khoa-hoc.jpg
Hai nhà khoa học Việt Nam được nhận giải thưởng của Viện Hàn lâm Pháp

Giải thưởng nhằm vinh danh các nhà khoa học giàu kinh nghiệm hoặc hỗ trợ các nhà nghiên cứu trẻ khi bắt đầu sự nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học cơ bản và ứng dụng.

Giải thưởng quốc tế này được Viện Hàn lâm khoa học Pháp trao tặng hằng năm nhằm vinh danh các công trình hợp tác khoa học giữa Pháp và các nước cũng như các tổ chức quốc tế. Việc hai nhà khoa học Việt Nam được nhận giải thưởng danh giá góp phần thúc đẩy hơn nữa các mô hình hợp tác khoa học song phương.

Dạ Thảo