Sóc Trăng triển khai kế hoạch thực hiện nhiều mô hình chuyển đổi số

Khoa học - công nghệ - Ngày đăng : 22:05, 29/11/2023

Ngày 29.11, tổ công tác triển khai Đề án 06 của tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức hội nghị thảo luận thực hiện các mô hình điểm nhằm đẩy mạnh việc triển khai đề án và giải pháp nâng cao tỉ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.
Khoa học - công nghệ

Sóc Trăng triển khai kế hoạch thực hiện nhiều mô hình chuyển đổi số

Lương Xuân Cao 29/11/2023 22:05

Ngày 29.11, tổ công tác triển khai Đề án 06 của tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức hội nghị thảo luận thực hiện các mô hình điểm nhằm đẩy mạnh việc triển khai đề án và giải pháp nâng cao tỉ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.

Tại hội nghị, tổ công tác đã thông qua kế hoạch triển khai thực hiện các mô hình của đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, các mô hình điểm chia thành 5 nhóm với 43 mô hình để triển khai đến tận cơ sở.

so-4(1).jpg
Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn tại hội nghị chuyển đổi số - Ảnh: Lương Xuân Cao

Nhóm 1 về tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Nhóm này gồm 5 mô hình như: Triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu; tự động hóa bộ phận giải quyết thủ tục hành chính, bộ phận một cửa các cấp thông qua tương tác Kiosk; xây dựng tối thiểu 20 dịch vụ công không sử dụng hồ sơ giấy; lưu trữ, chứng thực các giấy tờ tài liệu điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp tham gia môi trường số; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên VNeID.

Nhóm 2 về tiện ích phát triển kinh tế - xã hội. Nhóm này gồm 17 mô hình như: Khám chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân và VNeID; khám chữa bệnh sử dụng sinh trắc học, Kiosk tự phục vụ; triển khai tại các tổ chức hành nghề công chứng; triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng, nhà công vụ; nhà cho thuê, nhà ở trong khu công nghiệp; cơ sở khám chữa bệnh; xe khách đường dài; triển khai camera AI kiểm soát ra, vào tại điểm du lịch, khu du lịch; khu công nghiệp...

so-1(2).jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu phát biểu tại hội nghị về chuyển đổi số ngày 29.11 - Ảnh: Lương Xuân Cao

Nhóm 3 về tiện ích phục vụ công dân số. Nhóm này gồm 11 mô hình: Đảm bảo điều kiện công dân số; chuẩn hóa xác thực tập trung (SSO); nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP); truyền thông nội bộ cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nhà nước; triển khai nền tảng đào tạo, giáo dục trực tuyến đại chúng mở (MOOC) trên toàn quốc để nâng cao nhận thức, hỗ trợ triển khai Đề án 06 cho cán bộ, công chức, viên chức, giảm chi phí đào tạo truyền thống; triển khai tố giác tội phạm qua ứng dụng VNeID...

Nhóm 4 về số hóa, tạo lập dữ liệu dùng chung trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ cải cách thủ tục hành chính. Nhóm này gồm 3 mô hình: quản lý thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, VNeID; số hóa tạo lập dữ liệu trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, như: hộ tịch, lao động xã hội, các tổ chức hội, đoàn thể phục vụ cải cách thủ tục hành chính; quản lý chương trình an sinh xã hội thông qua VNeID.

so-6(2).jpg
Công an hướng dẫn học sinh về nhập thông tin vào căn cước công dân - Ảnh: LXC

Nhóm 5 về phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Nhóm này gồm 7 mô hình: phân tích tình hình dân cư; tình hình lao động; tình hình du lịch thông qua lưu trú; tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; triển khai cuộc thi sáng kiến phát triển ứng dụng khai thác dữ liệu phục vụ xây dựng Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số; trung tâm giám sát an ninh mạng SOC tỉnh; tổ chức đào tạo, tập huấn an ninh, an toàn, bảo mật thông tin cho người sử dụng cuối.

Trong các mô hình thí điểm theo kế hoạch, có 27 mô hình miễn phí, 16 mô hình phải đầu tư kinh phí. Tổ công tác triển khai Đề án 06 cũng phân công cụ thể từng cơ quan liên quan có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp thực hiện từ tháng 12.2023 đến tháng 12.2025.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ban ngành cùng các địa phương cũng đóng góp ý kiến, thống nhất 27 mô hình không cần kinh phí sẽ thực hiện trước nhằm đảm bảo sát tình hình thực tế, đạt yêu cầu kế hoạch đề ra.

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị tổ công tác triển khai Đề án 06 và các cơ quan được giao trách nhiệm phải tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp, xây dựng trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Triển khai các giải pháp đồng bộ phát triển VNeID và ứng dụng công dân số tỉnh Sóc Trăng trên nguyên tắc thống nhất, đồng bộ, kế thừa và phát huy thế mạnh của mỗi ứng dụng, không chồng chéo, liên thông dữ liệu hướng đến tiện ích cho người dân, doanh nghiệp. Phát huy vai trò của tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp huyện, cấp xã, khóm, ấp và tổ công nghệ số cộng đồng, đây là “hạt nhân” trong hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Lương Xuân Cao