Từ 1.1.2024, người loạn thị vẫn phải đi nghĩa vụ quân sự

Sự kiện - Ngày đăng : 17:27, 09/12/2023

Theo Thông tư 105 mới ban hành, người bị loạn thị mà tiêu chuẩn sức khỏe khác đạt thì vẫn nhập ngũ bình thường.
Sự kiện

Từ 1.1.2024, người loạn thị vẫn phải đi nghĩa vụ quân sự

P.V {Ngày xuất bản}

Theo Thông tư 105 mới ban hành, người bị loạn thị mà tiêu chuẩn sức khỏe khác đạt thì vẫn nhập ngũ bình thường.

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 105/2023/TT-BQP quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Thông tư mới quy định tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự là đạt sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3.

Trong đó, loại 1 là tất cả các chỉ tiêu khám đều đạt điểm 1 - chỉ tình trạng sức khoẻ rất tốt; loại 2 là có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 2 - chỉ tình trạng sức khoẻ tốt; loại 3 là có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 3 - chỉ tình trạng sức khoẻ khá; loại 4 là có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 4 - chỉ tình trạng sức khoẻ trung bình; loại 5 là có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 5 - chỉ tình trạng sức khoẻ kém và loại 6 là có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 6 - chỉ tình trạng sức khoẻ rất kém.

anh-man-hinh-2023-12-09-luc-16.40.17.png
Từ 1.1.2024, người loạn thị vẫn phải đi nghĩa vụ quân sự

Một trong những điểm mới quy định tại Thông tư 105 đó là việc chấm điểm các bệnh về mắt.

Hiện nay, Thông tư liên tịch 16 quy định các loại loạn thị đều xếp loại sức khỏe loại 6 - chỉ tình trạng sức khỏe rất kém. Khi đó, công dân sẽ không đủ điều kiện đi nghĩa vụ quân sự vì quy định chỉ tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3.

Tuy nhiên, theo Thông tư mới, nếu công dân mắc loạn thị xếp loại 2 và loại 3 nêu trên vẫn đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự.

Thông tư 105 cũng quy định không gọi nhập ngũ đối với công dân nghiện các chất ma tuý, tiền chất ma túy được quy định tại Nghị định 57/2022 về danh mục các chất ma túy và tiền chất.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ quy định một số tiêu chuẩn riêng trong tuyển chọn nghĩa vụ quân sự.

Thông tư 105/2023/TT-BQP có hiệu lực kể từ ngày 1.1.2024. Việc sơ tuyển sức khỏe, khám sức khỏe, khám phúc tra sức khỏe và giám định sức khỏe sau ngày 1.1.2024 thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Kết quả sơ tuyển sức khỏe, khám sức khỏe, khám phúc tra sức khỏe và giám định sức khỏe trước ngày 1.1.2024 thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP.

P.V