Hà Nội hỗ trợ mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo 100 triệu đồng xây nhà mới

Kinh tế - đầu tư - dự án - Ngày đăng : 21:45, 15/01/2024

Mỗi một hộ nghèo, hộ cận nghèo xây nhà mới, TP.Hà Nội sẽ hỗ trợ 100 triệu đồng. Đối với nhà sửa chữa, mức hỗ trợ là 60 triệu đồng/nhà.
Kinh tế - đầu tư - dự án

Hà Nội hỗ trợ mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo 100 triệu đồng xây nhà mới

Tuyết Nhung 15/01/2024 21:45

Mỗi một hộ nghèo, hộ cận nghèo xây nhà mới, TP.Hà Nội sẽ hỗ trợ 100 triệu đồng. Đối với nhà sửa chữa, mức hỗ trợ là 60 triệu đồng/nhà.

ha12.jpg
Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Thu Hà - Ảnh: UBND TP.Hà Nội

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch liên tịch giữa UBND TP với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội về việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn ngày 15.1.

Đối tượng thuộc diện được hỗ trợ nhà ở là hộ gia đình có nhà ở xuống cấp, hư hỏng, không có khả năng tự cải thiện nhà ở, có nhu cầu được hỗ trợ, vay vốn để xây dựng sửa chữa nhà ở và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Mức hỗ trợ đối với nhà xây mới là 100 triệu đồng/nhà; trong đó, ngân sách TP hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà, Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà (Quỹ Vì người nghèo cấp TP hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà; Quỹ Vì người nghèo cấp huyện, xã hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà).

Đối với nhà sửa chữa, mức hỗ trợ là 60 triệu đồng/nhà; trong đó, ngân sách TP hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà, Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà (Quỹ Vì người nghèo Thành phố hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà; Quỹ Vì người nghèo cấp huyện, xã hỗ trợ 10 triệu đồng/nhà).

Ngoài kinh phí hỗ trợ trên, hộ có nhu cầu sẽ được hỗ trợ vay vốn ưu đãi với mức vay tối đa 50 triệu đồng/nhà từ ngân hàng chính sách xã hội; nguồn vốn ngân sách TP ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay, mức lãi suất là 3%/năm, thời hạn vay tối đa 15 năm.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội để xây dựng, sửa chữa nhà ở không phải trả lãi suất (3%), ngân sách TP hỗ trợ kinh phí trả lãi vay, hộ vay không phải trả lãi suất.

Theo kết quả rà soát đến tháng 10.2023, toàn TP có 890 hộ gia đình (164 hộ nghèo, 726 hộ cận nghèo) tại 15 huyện, thị xã đề nghị hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở (511 nhà xây và 379 nhà sửa). Căn cứ mức hỗ trợ quy định, dự kiến kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách là gần 94 tỉ 510 triệu đồng và từ Quỹ Vì người nghèo TP là 36 tỉ 920 triệu đồng.

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh: "Công tác hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở hộ nghèo, hộ cận nghèo là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa nhân văn, đảm bảo chính sách an sinh xã hội của TP. Do vậy, với các địa phương chưa đăng ký đối tượng hỗ trợ cần tiếp tục rà soát các hộ gia đình cần hỗ trợ, đảm bảo quy định về điều kiện, không để xảy ra tình trạng bỏ rơi hộ nghèo".

Phó chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà lưu ý số liệu rà soát đối tượng của các đơn vị cần chính xác, đảm bảo tính thống nhất và TP sẽ chốt số liệu đến hết tháng 1.2024. Các địa phương cần tiếp tục huy động nguồn lực khác, tích cực quan tâm chăm lo xây dựng, sửa chữa nhà ở để hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở khang trang hơn, góp phần sớm ổn định cuộc sống.

Tuyết Nhung