TP.HCM lập Tổ kiểm tra hóa đơn điện tử đối với đơn vị kinh doanh xăng dầu

Thị trường và chính sách - Ngày đăng : 16:20, 01/03/2024

UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về thành lập Tổ kiểm tra liên ngành triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng và tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu.
Thị trường và chính sách

TP.HCM lập Tổ kiểm tra hóa đơn điện tử đối với đơn vị kinh doanh xăng dầu

Tú Viên 01/03/2024 16:20

UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về thành lập Tổ kiểm tra liên ngành triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng và tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Theo đó, UBND TP giao Cục Thuế TP chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan lập kế hoạch kiểm tra liên ngành về việc xuất hóa đơn điện tử từng lần bán hàng của các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn.

Ngoài ra, Cục Thuế cần kiểm tra việc triển khai phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, kết nối với cơ quan thuế, xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện.

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với lực lượng quản lý thị trường, công an và các cơ quan liên quan thực hiện giám sát chặt chẽ, tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu của các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; nghĩa vụ của thương nhân đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Cùng với đó, Sở Công Thương cần phối hợp với cơ quan thuế nắm bắt thực trạng triển khai hóa đơn điện tử, tình hình kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm pháp luật về hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng của đơn vị kinh doanh xăng dầu.

Tú Viên