Gần 11.000 cây xăng đã xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán

Kinh tế - đầu tư - dự án - Ngày đăng : 21:11, 19/03/2024

Tổng số cửa hàng xăng dầu đã xuất hóa đơn điện tử từng lần bán hàng đến ngày 15.3 vừa qua là 10.649 cửa hàng.
Kinh tế - đầu tư - dự án

Gần 11.000 cây xăng đã xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán

Tuyết Nhung {Ngày xuất bản}

Tổng số cửa hàng xăng dầu đã xuất hóa đơn điện tử từng lần bán hàng đến ngày 15.3 vừa qua là 10.649 cửa hàng.

Tổng cục Thuế cho biết hiện còn một bộ phận thương nhân kinh doanh xăng dầu chưa chấp hành đúng quy định của pháp luật về lập hóa đơn điện tử (HĐĐT) đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Vì vậy, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, thúc đẩy việc triển khai phát hành HĐĐT sau từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Các Cục Thuế địa phương thực hiện ngay việc tham mưu UBND chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành địa phương chủ động phối hợp với cơ quan thuế khẩn trương triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt yêu cầu các đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu phát hành HĐĐT sau từng lần bán hàng theo quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.

Bên cạnh những nguyên nhân khách quan, nhiều doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu chưa nhận thức đầy đủ quy định nghĩa vụ pháp luật bắt buộc khi thực hiện lập HĐĐT từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế đã yêu cầu các cơ quan thuế phải cụ thể hóa kế hoạch triển khai HĐĐT từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức của từng bộ phận.

Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và các sở, ngành trên địa bàn thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, có thời gian, thông báo cụ thể, rõ ràng để tiến hành kiểm tra việc triển khai HĐĐT đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Để khắc phục những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, lãnh đạo Tổng cục Thuế đã yêu cầu các Cục Thuế địa phương cần tăng cường công tác phối hợp với UBND các tỉnh, nhất là đối với các địa phương có kết quả chưa đạt cao. Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế có kết quả cao cần phối hợp với các Cục Thuế địa phương có kết quả chưa cao để chia sẻ kinh nghiệm trong phối hợp triển khai thực hiện. Đồng thời báo cáo những việc đã và đang triển khai để tìm ra nguyên nhân, từ đó có giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện đúng yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Theo Tổng cục Thuế, tổng số cửa hàng xăng dầu đã xuất HĐĐT từng lần bán hàng thống kê đến ngày 15.3 là 10.649 cửa hàng (tăng 7.949 cửa hàng so với thời điểm 1.12.2023), đạt khoảng 67,6% số cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc. Thống kê mới nhất cho thấy, cả nước hiện đang có khoảng 15.756 cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Bộ Công Thương ngày 18.3 đã có văn bản hỏa tốc gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, các thương nhân phân phối xăng dầu về việc thực hiện quy định về HĐĐT và cung cấp dữ liệu HĐĐT theo quy định.

"Các thương nhân kinh doanh xăng dầu phải lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, đặc biệt là trong việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho khách hàng theo từng lần bán hàng và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định", Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Bộ Công Thương đề nghị các thương nhân kinh doanh xăng dầu chấp hành đúng quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu. Bộ này cũng lưu ý, trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các thương nhân báo cáo và xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Bộ Công Thương cũng đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ngành tập trung ưu tiên nguồn lực hỗ trợ thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện quy định về việc lập và phát hành HĐĐT đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, đặc biệt là trong việc lập HĐĐT tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng và cung cấp dữ liệu HĐĐT theo quy định.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để chỉ đạo lực lượng chức năng xem xét, xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31.3.2024 không thực hiện quy định về HĐĐT.

Tuyết Nhung