Tái thả 45 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Bảo vệ môi trường - Ngày đăng : 15:40, 23/05/2024

Sau khi tiếp nhận từ các cơ quan cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã, Vườn quốc gia (VQG) Vũ Quang và VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã thả những con vật này về lại môi trường tự nhiên.
Bảo vệ môi trường

Tái thả 45 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Quang Cường 23/05/2024 15:40

Sau khi tiếp nhận từ các cơ quan cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã, Vườn quốc gia (VQG) Vũ Quang và VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã thả những con vật này về lại môi trường tự nhiên.

z5468295874566_4e68552391a538b622057c2e29c83184.jpg
VQG Vũ Quang phối hợp với Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên thả 28 cá thể động vật về môi trường tự nhiên

Ban quản lý VQG Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, ngày 22.5, đơn vị phối hợp với Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên thuộc VQG Hoàng Liên (Lào Cai) tiến hành tái thả 28 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Trong số động vật được thả có 5 con khỉ mốc, 5 con khỉ đuôi lợn, 5 con khỉ mặt đỏ, 10 con khỉ vàng, 1 con trăn đất và 2 con rùa sa nhân. Tất cả các loài này đều thuộc nhóm 2B, được quy định trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

z5468295483257_e3a2503d836566685a746c9b3d6171d2.jpg
Những con khỉ được thả về rừng tự nhiên

Lãnh đạo VQG Vũ Quang cho biết trong số này có 24 cá thể do VQG Hoàng Liên bàn giao, số còn lại do người dân trên địa bàn tỉnh giao nộp cho vườn để thả về rừng thuộc lâm phần đơn vị quản lý.

Việc VQG Hoàng Liên bàn giao động vật hoang dã cho VQG Vũ Quang nằm trong chương trình hợp tác, phối hợp công tác cứu hộ, tái thả động vật hoang dã, với mục đích phân tách đàn ra nhiều vùng khác nhau nhằm tạo hiệu quả trong công tác bảo tồn. Sau khi thả những con vật này về môi trường tự nhiên, VQG Vũ Quang sẽ tiếp tục theo dõi, bảo vệ để đảm bảo an toàn cho chúng.

VQG Vũ Quang thả khỉ đuôi lợn về môi trường tự nhiên

Cũng trong ngày 22.5, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Ban quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) đã tổ chức thả 17 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên nhằm bảo tồn đa dạng sinh học.

Cụ thể, 17 cá thể được thả gồm có: 3 con khỉ đuôi lợn, 1 con rùa hộp trán vàng miền Bắc, 1 con rùa sa nhân, 1 con rùa đất Sê pôn, 1 con mèo rừng, 2 con cu li nhỏ, 1 con cầy vòi hương, 4 con cầy hương, 2 con trăn đất và 1 con dúi mốc.

z5467296181859_d3a35e6af7bb2c54a8f492388f8ea594.jpg
VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) thả 17 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên
z5467296167834_47872993ddba7a7cd567098f2d3fcfe5.jpg
Con cu li nhỏ được thả về rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

Những con vật này được Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội chuyển giao và người dân tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng. Sau đó, chúng được bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi các tập tính tự nhiên trước khi thả về rừng.

Quang Cường