Đưa tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội vào khai thác trong tháng 6

Kinh tế - đầu tư - dự án - Ngày đăng : 20:10, 23/05/2024

Phấn đấu đưa vào khai thác tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao vào cuối tháng 6.2024.
Kinh tế - đầu tư - dự án

Đưa tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội vào khai thác trong tháng 6

Tuyết Nhung {Ngày xuất bản}

Phấn đấu đưa vào khai thác tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao vào cuối tháng 6.2024.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo để chỉ đạo tiến độ triển khai các công trình, dự án đường sắt đô thị Hà Nội và TP.HCM.

image_gallery.png
Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội dài 12,5km, gồm 8 ga trên cao và 4 ga ngầm, với tổng mức đầu tư hơn 34.000 tỉ đồng

Thông báo nêu rõ: Việc sớm hoàn thành, đưa dự án đường sắt đô thị TP.Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội và dự án đường sắt đô thị TP.HCM, đoạn Bến Thành - Suối Tiên vào vận hành khai thác là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

Phó thủ tướng yêu cầu UBND TP.Hà Nội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành các công việc, nội dung, thủ tục như: vận hành thử hệ thống, báo cáo an toàn hệ thống, giấy chứng nhận an toàn hệ thống, nghiệm thu PCCC, chấp thuận về môi trường, đào tạo nhân sự vận hành và bảo trì, nghiệm thu hoàn thành dự án...).

Theo đó, nỗ lực phấn đấu đưa vào khai thác tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao vào cuối tháng 6.2024;

Khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính và nhà tài trợ ADB hoàn thiện các thủ tục để ký sửa đổi Bảng phân bổ vốn vay để giải ngân cho đoạn đi ngầm tuyến Nhổn - Ga Hà Nội trong tháng 5.2024;

Đồng thời, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành công tác rà soát hồ sơ theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại văn bản số 2526 ngày 16.4.2024 của Văn phòng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt đô thị tuyến Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo trong tháng 6.2024;

UBND TP.HCM chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, đơn vị liên quan chủ động, tích cực giải quyết các tồn tại, vướng mắc để bảo đảm đưa vào sử dụng tuyến đường sắt Bến Thành - Suối Tiên vào tháng 12.2024.

Rà soát các nguồn vốn và phương án thu xếp, sử dụng vốn vay, sớm làm việc với các nhà tài trợ để hoàn tất các thủ tục gia hạn hiệp định vay, lập kế hoạch triển khai hoàn thành tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Tham Lương;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với TP.HCM hoàn thành thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đường sắt đô thị tuyến Bến Thành - Suối Tiên trong tháng 6.2024 và tổng hợp, tham mưu Chính phủ báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, bố trí bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 cho dự án.

Tuyết Nhung