TP.HCM: Quy định thời gian và tuyến đường vận chuyển chất thải nguy hại

Bảo vệ môi trường - Ngày đăng : 21:25, 23/05/2024

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về Ban hành quy định thời gian và tuyến đường hoạt động của phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại trên địa bàn TP.
Bảo vệ môi trường

TP.HCM: Quy định thời gian và tuyến đường vận chuyển chất thải nguy hại

Tú Viên {Ngày xuất bản}

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về Ban hành quy định thời gian và tuyến đường hoạt động của phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại trên địa bàn TP.

Theo đó, các phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại phải được lắp thiết bị định vị theo quy định; việc vận chuyển chất thải nguy hại phải tuân thủ các quy định về tuyến đường và thời gian vận chuyển, các quy định về giao thông đường bộ và bảo vệ môi trường trong quá trình vận chuyển chất thải.

Đồng thời, phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại trong quá trình hoạt động phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 37 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định hiện hành về giao thông đường bộ. Việc vận chuyển chất thải nguy hại phải đảm bảo an toàn cho con người và môi trường, không phát tán hoặc để rơi vãi chất thải, không để xảy ra các rủi ro gây sự cố môi trường.

Ngoài ra, các phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại từ các tỉnh, thành lân cận đến TP.HCM để xử lý và các phương tiện vận chuyển chất thải từ TP.HCM đến các tỉnh, thành khác phải tuân thủ theo quy định này và các quy định có liên quan của UBND của tỉnh, thành khác…

Thời gian vận chuyển chất thải nguy hại trên các tuyến đường trong khu vực nội đô TP.HCM, cụ thể: xe tải nhẹ được lưu thông vận chuyển từ 9 giờ đến 16 giờ và từ 20 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau; xe tải nặng được lưu thông vận chuyển từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau; không giới hạn thời gian vận chuyển đối với các phương viện vận chuyển bằng xe môtô, gắn máy.

Tú Viên