Hà Nội ủy quyền cấp huyện quyết định giá đất

Kinh tế - đầu tư - dự án - Ngày đăng : 21:28, 23/05/2024

TP.Hà Nội sẽ quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố.
Kinh tế - đầu tư - dự án

Hà Nội ủy quyền cấp huyện quyết định giá đất

Tuyết Nhung {Ngày xuất bản}

TP.Hà Nội sẽ quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố.

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ban hành quyết định về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn TP.Hà Nội.

Theo đó, UBND TP ủy quyền cho UBND cấp huyện thực hiện việc quyết định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, tính thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; Quyết định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân; Quyết định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng.

UBND TP giao UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước UBND TP trong phạm vi các quyền và trách nhiệm được ủy quyền. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc nội dung vượt thẩm quyền, UBND cấp huyện kịp thời báo cáo, đề xuất UBND TP (thông qua Sở TN - MT) xem xét, chỉ đạo theo quy định.

"UBND cấp huyện có trách nhiệm thực hiện kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và các nội dung khác có liên quan (nếu có), chỉ đạo phòng TN - MT, phòng Tài chính - Kế hoạch và các phòng, ban có liên quan để tổ chức thực hiện", lãnh đạo TP chỉ đạo.

Đồng thời, đảm bảo các điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền.

Theo chỉ đạo của UBND TP, UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp khi thực hiện công tác xác định giá đất cụ thể đối với các dự án được triển khai trên địa bàn nhiều quận, huyện, thị xã và các dự án tại vị trí giáp ranh của các quận, huyện, thị xã.

Thời hạn ủy quyền từ ngày 22.5.2024 đến hết ngày 31.12.2024. Trước ngày 10.12.2024, UBND TP giao Sở TN - MT chủ trì cùng các sở, ngành, UBND cấp huyện tổ chức sơ kết đánh giá kết quả công tác ủy quyền, báo cáo UBND TP xem xét việc tiếp tục ủy quyền làm cơ sở tổ chức thực hiện cho thời gian tiếp theo.

Tuyết Nhung