Chính phủ thành lập Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài

Kinh tế - đầu tư - dự án - Ngày đăng : 01:18, 19/06/2020

Tổ công tác sẽ triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước nhằm thu hút những dự án chất lượng, quy mô vốn lớn, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và có sự lan tỏa.
Chính phủ thành lập Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài - Ảnh: Internet

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định thành lập Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm Tổ trưởng. Tổ phó thường trực là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ phó.

Các thành viên bao gồm lãnh đạo văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành như: Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông và Ngân hàng Nhà nước. Các nhân sự này làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, với quy chế hoạt động do Thủ tướng quyết định.

Nhiệm vụ của tổ công tác là tham mưu cho Thủ tướng về cơ chế, chính sách, tiêu chí, chuẩn mực hợp tác đầu tư mang tính cạnh tranh quốc tế và giải pháp nắm bắt cơ hội hợp tác đầu tư trong tình hình mới. Trong đó, Việt Nam chủ động tiếp cận các tập đoàn lớn, có công nghệ cao, đứng đầu hoặc vận hành các chuỗi giá trị nhằm vận động, xúc tiến hợp tác đầu tư cùng có lợi.

Đồng thời, tổ công tác triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước nhằm thu hút những dự án chất lượng, quy mô vốn lớn, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và có sự lan tỏa.

Hơn nữa, các dự án FDI cần tạo được thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị, đầu tư vào các công đoạn có giá trị gia tăng cao gắn với hợp tác đào tạo nhân lực, thúc đẩy kinh tế số và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững kinh tế xã hội.

Bên cạnh đó, tổ chức điều phối liên ngành, liên cấp và liên vùng để thúc đẩy việc hình thành các chuỗi dự án liên kết và hỗ trợ, triển khai thuận lợi, hiệu quả; thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng giao; định kỳ hoặc theo yêu cầu, báo cáo Thủ tướng về việc triển khai các nhiệm vụ thúc đẩy hợp tác đầu tư của Tổ công tác.

Việt Nam hiện nay được xem là điểm đến đầu tư chiến lược của nhiều Tập đoàn đa quốc gia và đang dần vươn lên nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Năm 2018, Việt Nam lần đầu tiên vào nhóm 20 nước thu hút FDI hàng đầu thế giới. Năm 2019, Việt Nam thu hút trên 38 tỉ USD FDI đăng ký mới, tăng vốn và góp vốn, mua cổ phần, tức cao nhất trong vòng 10 năm gần đây. FDI thực hiện cũng lần đầu tiên vượt mốc 20 tỉ USD. Tổng lũy kế đến ngày 20.1.2019, cả nước có 27.643 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký khoảng 343 tỉ USD và tổng vốn thực hiện hơn 192 tỉ USD.

Khu vực FDI đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước (NSNN) qua các năm: Năm 2012, hơn 83.000 tỉ đồng; năm 2013 hơn 111.000 tỉ đồng; năm 2014 hơn 123.000 tỉ đồng; năm 2015 hơn 140.000 tỉ đồng; năm 2016 là 161.000 tỉ đồng, chiếm 19% tổng thu của NSNN; năm 2017 chiếm 14,5% tổng thu của NSNN.

Năm 2019, các doanh nghiệp FDI có kim ngạch xuất khẩu (kể cả dầu thô) đạt 181,35 tỉ USD, tăng 4,2%% và chiếm 68,8% kim ngạch xuất khẩu cả nước; kim ngạch nhập khẩu đạt 145,5 tỉ USD, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 57,4% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Tuyết Nhung