BHXH Việt Nam mới đây đã có văn bản số 3096/BHXH-TĐKT gửi BHXH các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc về việc phát động phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, với chủ đề “Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2019 về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT”.

Phát động phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

tuyetnhung | 27/08/2019, 17:07

BHXH Việt Nam mới đây đã có văn bản số 3096/BHXH-TĐKT gửi BHXH các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc về việc phát động phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, với chủ đề “Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2019 về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT”.

Theo đó, phong trào thi đua nhằm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2019 và tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, tập trung là các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo đúng quy định của Nhà nước. Thời gian thi đua từ ngày 1.9.2019 đến ngày 31.12.2019.

BHXH Việt Nam yêu cầu, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; Giám đốc BHXH các tỉnh phối hợp với cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể thuộc đơn vị quán triệt mục tiêu, ý nghĩa và trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong việc hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua và đề ra chỉ tiêu thi đua của đơn vị;

Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2019 của đơn vị chỉ rõ tồn tại, hạn chế, qua đó phân tích, xác định nguyên nhân và đề ra các giải pháp phấn đấu thực hiện mục tiêu thi đua đề ra. Tăng cường rà soát khai thác, phát triển đối tượng tham gia từ dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp; tập trung thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động.

Đồng thời, chấp hành nghiêm túc các quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14.4.2017 của BHXH Việt Nam ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT và các quy định khác của Ngành;

Tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức phối hợp tốt với các sở, ban ngành, đoàn thể tại địa phương; học tập kinh nghiệm, giải pháp hay của các đơn vị về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tập trung đối thoại trực tiếp tại các khu công nghiệp để phổ biến, tuyên truyền, vận động người dân, người sử dụng lao động hiểu rõ chính sách BHXH, BHYT.

Kết thúc đợt thi đua, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu thi đua và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc. Đối với tập thể, cá nhân trong Ngành, căn cứ kết quả đạt được, Ban Thu phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng đề xuất lựa chọn các tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trình Tổng giám đốc BHXH Việt Nam khen thưởng. Đối với tập thể, cá nhân ngoài Ngành, Ban Thu và BHXH tỉnh đề xuất, giới thiệu tập thể, cá nhân ngoài Ngành tiêu biểu, xuất sắc trong chỉ đạo phối hợp thực hiện, đóng góp thiết thực đối với công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp gửi về BHXH Việt Nam đề nghị xem xét khen thưởng.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố căn cứ nội dung thi đua do BHXH Việt Nam phát động có trách nhiệm xây dựng các tiêu chí, giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế địa phương để thực hiện; tổ chức phát động phong trào thi đua trong, ngoài Ngành; xem xét khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên khen thưởng. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp để tăng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân, cán bộ, viên chức của đơn vị tích cực tham gia, phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu thi đua; chỉ đạo, hướng dẫn theo dõi việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua.

Đồng thời, tổng hợp, đánh giá báo cáo kết quả thực hiện các nội dung thi đua. Căn cứ kết quả thực hiện phong trào thi đua và tiêu chí đánh giá thi đua, mỗi BHXH tỉnh đề xuất 1 tập thể và 3 cá nhân để đề nghị Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khen thưởng.

Tuyết Nhung
Bài liên quan
BHXH Việt Nam tăng cường quản lý thông tin, chống tin tặc
Trước nhiều vụ tấn công mạng xảy ra thời gian qua, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các khu vực chấn chỉnh công tác quản lý, đảm bảo an toàn thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xem xét đưa một số dự án ngành công thương ra khỏi danh sách yếu kém
8 giờ trước Tài chính và đầu tư
Đồng ý với đề xuất của các bộ, ngành đưa các dự án DAP-1, Ethanol Phú Thọ và Ethanol Bình Phước ra khỏi danh sách theo dõi, xử lý.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát động phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT