Năm 2022: GDP tăng 6-6,5%, bình quân đầu người đạt 3.900 USD
Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6-6,5%; GDP bình quân đầu người đạt 3.900 USD; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 25,5-25,8%.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO