Đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, chú trọng lan tỏa trong học sinh, sinh viên
một tháng trước Kinh tế số
Ngân hàng Nhà nước được giao đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế; làm tốt công tác truyền thông, định hướng để tạo ra động lực, phong trào lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân, toàn xã hội, trong đó chú trọng đối tượng học sinh, sinh viên nhằm sớm tiếp cận, hình thành tư duy quản lý tài chính.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO