PGS-TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo: Đổi mới, sáng tạo cần một thể chế tiến bộ và cởi mở
2 tháng trước Kinh tế số
“Để chuyển đổi mô hình kinh tế từ tăng trưởng dựa vào thâm dụng lao động và tài nguyên sang KH-CN và đổi mới sáng tạo cần được thúc đẩy bởi một thể chế mới, cởi mở và tiến bộ hơn”.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO