Opal Boulevard Lux City

ĐHĐCĐ Tập đoàn Đất Xanh 2022: kế hoạch tăng trưởng bền vững, tập trung hoạt động kinh doanh cốt lõi
một năm trước Kinh tế - đầu tư - dự án
ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (Dat Xanh Group, mã chứng khoán DXG) diễn ra sáng nay đã bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027, đồng thời thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022, sẵn sàng cất cánh với các trụ cột tạo nên hệ sinh thái lĩnh vực bất động sản.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO