quan trọng

Bước khởi đầu quan trọng định hướng xây dựng văn kiện trình Đại hội XIV
Tại Hội nghị Trung ương 9, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, dự thảo Đề cương các văn kiện trình Hội nghị lần này mới chỉ nêu định hướng, có tính chất mở với nhiều phương án khác nhau để Trung ương cho ý kiến chỉ đạo...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO