rét

Triển khai Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong toàn Đảng
12 ngày trước Theo dòng thời sự
Sáng 9.7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO