Sáng 21.6, Đảng ủy Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

SAWACO biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

H.V | 22/06/2022, 17:10

Sáng 21.6, Đảng ủy Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hòa trong không khí sôi nổi chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2022), kỷ niệm 111 năm ngày Bác Hồ đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2022), kỷ niệm 17 năm ngày thành lập Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (24.5.2005 - 24.5.2022) và kỷ niệm 17 năm ngày thành lập Đảng bộ Tổng công ty (21.6.2005 - 21.6.2022), sáng 21.6, Đảng ủy Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, và biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19.5.2021 - 19.5.2022.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Ngọc Hợi - Phó trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy; Dương Hồng Nhân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SAWACO; Trần Quang Minh - Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc SAWACO; Lý Bửu Nghĩa - Phó bí thư thường trực Đảng ủy SAWACO…, cùng 134 tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19.5.2021 - 19.5.2022.

Tại hội nghị, đồng chí Dương Hồng Nhân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SAWACO cho biết: Qua 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ SAWACO và các đơn vị đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để việc làm theo tấm gương của Bác trở thành một việc làm thường xuyên, tự nguyện, tự giác của mỗi người. Những tiêu chí đạo đức tốt đẹp theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được thể hiện qua hành động như tinh thần trách nhiệm, ý thức gắn bó và hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, thực hiện cải cách thủ tục hành chính để phục vụ khách hàng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, thi đua lao động sáng tạo, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công việc, xây dựng nếp sống văn minh, tu dưỡng rèn luyện lối sống và phong cách làm việc… Tất cả những điều ấy đang trở thành việc làm hằng ngày, thành lối sống cách mạng và tiêu chí đạo đức tại các đơn vị, góp phần xây dựng nên giá trị, nhân cách cán bộ, đảng viên, người lao động theo những tiêu chí của ngành cấp nước thành phố, đó là: “Cần - Kiệm - Liêm - Chính, Gương mẫu - Trách nhiệm, Năng động - Sáng tạo, Yêu nghề - Thạo việc, Đoàn kết - Nhân ái, Dân chủ - Kỷ cương, Nói đi đôi với làm”.

z3511811719666_8b2c9a2fcc0a0617846e8dedeb19e767.jpg
Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuyên dương tại hội nghị

Đồng chí Dương Hồng Nhân biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích nổi bật nhất, rõ nét nhất, biểu hiện sinh động kết quả từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2022 cấp tổng công ty. Đặc biệt có 2 tập thể và 3 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của thành phố, đó là những tập thể và cá nhân ở các lĩnh vực, có những việc làm thiết thực và hiệu quả hết sức cụ thể.

Theo ông Dương Hồng Nhân, với ý thức nhìn thẳng vào sự thật, tổng công ty cũng nhận thấy việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở một số đơn vị vẫn còn những hạn chế, yếu kém, cần phải được khẩn trương khắc phục như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nơi có lúc chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; cải cách hành chính có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, có lúc còn chậm trễ trong giải quyết các thủ tục hồ sơ dịch vụ cấp nước của người người dân; công tác đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống có nơi chưa mạnh mẽ; tình trạng thiếu tự giác nhận khuyết điểm, nể nang, ngại va chạm vẫn còn diễn ra; công tác kiểm tra, giám sát chưa quyết liệt; hiệu quả cảnh báo, phòng ngừa vi phạm chưa cao; công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của các cấp ủy cơ sở, đơn vị chưa kịp thời, chưa tạo được sự lan tỏa sâu rộng...

img_3628.jpg
Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuyên dương tại hội nghị

Bên cạnh đó, để hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa 4, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, đồng chí Dương Hồng Nhân đề nghị từng đơn vị và mỗi cá nhân phải phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quán triệt, tuyên truyền chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; chủ đề năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh” và chủ đề năm của Tổng công ty “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; Đột phá cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng”. Tập trung quán triệt, thấm nhuần, làm tốt 3 nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Tổng công ty; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày, với những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Thứ hai, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị phải toàn tâm toàn ý với công việc, sâu sát thực tiễn, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có khát vọng vươn lên, sẵn sàng gánh vác mọi khó khăn, thử thách. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, phải thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, có quan điểm, tư tưởng đúng đắn, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

Thứ ba, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; Đẩy nhanh việc triển khai các dự án tự động hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dự báo, sản xuất nước sạch; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị thông minh, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước, thân thiện môi trường trong quản lý, vận hành hệ thống cấp nước; Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; Hướng đến mục tiêu hiện đại hóa ngành nước, xây dựng hệ thống cấp nước thông minh.

img_3547.jpg
Đoàn đến viếng, dâng hương tại đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, huyện Củ Chi

Thứ tư, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Các cấp ủy đảng phải xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm việc thực hiện Kết luận đối với các tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ để đảm bảo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác thường xuyên, liên tục, chất lượng. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm; kịp thời bổ sung nội dung, đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể và của cán bộ, đảng viên và người lao động.

Thứ năm, chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ cơ sở và 2 đoàn thể xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại đơn vị. Cụ thể, học tập Bác đã trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của các đơn vị. Trong đó tập trung các nội dung trọng tâm như: tổ chức sinh hoạt chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa trong công tác giảm thất thoát nước, quản lý chất lượng nước trên mạng lưới; các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, nâng cao hình ảnh công nhân ngành cấp nước; các giải pháp đẩy mạnh truyền thông doanh nghiệp kết hợp xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát triển hình ảnh cũng như xây dựng bộ nhận diện thương hiệu của công ty. Các cấp ủy cơ sở cần chú trọng phát hiện và đẩy mạnh việc nhân rộng các điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua để tạo sự cảm hóa mạnh mẽ, là tấm gương, là bài học sống động góp phần vào việc bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng, tình cảm, khơi dậy và nhân lên mặt tích cực trong mỗi người, trong mỗi đơn vị.

Thứ sáu, chú trọng công tác nắm bắt tình hình, nhận thức tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của đảng viên; duy trì nghiêm túc sinh hoạt tư tưởng chính trị; đề cao cảnh giác trước âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, từ đó tham gia phản bác, đấu tranh lại các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc; vận động đảng viên, người lao động thể hiện bản lĩnh, nhận thức chính trị, chủ động trong việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Dịp này, Đảng ủy SAWACO đã tri ân các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng SAWACO qua các nhiệm kỳ luôn nỗ lực, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành cấp nước thành phố, của Đảng bộ SAWACO; biểu dương 134 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng ngày đoàn đại biểu SAWACO, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đến viếng, dâng hương tại đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, huyện Củ Chi. Tại đây, Đoàn đã dành phút mặc niệm, kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và tưởng nhớ đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nông dân dùng kỹ thuật “cam chín hai thì” để hãm cam chín chờ tết
Hiện tại phần lớn các vườn cam ở Hà Tĩnh đều đã được thu hoạch và bán gần hết. Tuy nhiên, có nhiều chủ trang trại trồng cam không muốn thu hoạch ngay mà họ đang áp dụng kỹ thuật hãm cam chín để bán vào dịp tết sẽ có giá cao hơn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
SAWACO biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh