Để khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên, Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị để bổ sung 65.980 biên chế giáo viên, trong đó đối với năm học 2022-2023 đã bổ sung 27.850 biên chế giáo viên.

Bổ sung gần 66.000 biên chế giáo viên

Lam Thanh | 17/11/2023, 10:39

Để khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên, Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị để bổ sung 65.980 biên chế giáo viên, trong đó đối với năm học 2022-2023 đã bổ sung 27.850 biên chế giáo viên.

Giảm 17 tổng cục và 236 nghìn người hưởng lương ngân sách

Sáng 17.11, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường báo cáo về việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và thực hành tiết kiệm chống lãng phí, về sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Kết quả, đã giảm được 17 tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục; giảm 10 cục; giảm 145 vụ/ban thuộc tổng cục và thuộc bộ; giảm cơ bản phòng trong vụ. Đối với sắp xếp, kiện toàn cơ quan chuyên môn ở địa phương giảm được 7 sở, 2.159 phòng thuộc sở và thuộc UBND cấp huyện.

Về số lượng cấp phó của tổ chức hành chính: Đối với bộ, ngành, sau khi sắp xếp tổ chức của các bộ, ngành sẽ phải thực hiện giảm theo lộ trình đối với 61 lãnh đạo cấp tổng cục (14 tổng cục trưởng và 47 phó tổng cục trưởng), 17 lãnh đạo cấp cục thuộc bộ, 63 lãnh đạo cấp vụ thuộc bộ, 404 lãnh đạo cấp cục, vụ thuộc tổng cục.

Đối với các tổ chức do sáp nhập, hợp nhất làm tăng số lượng cấp phó sẽ phải sắp xếp theo lộ trình quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP.

Đối với địa phương: Căn cứ quy định của Chính phủ về tiêu chí xác định số lượng cấp phó và kết quả sắp xếp tổ chức hành chính, các địa phương đã rà soát, cơ cấu lại nhân sự lãnh đạo quản lý các cấp thuộc phạm vi quản lý. Đối với các tổ chức do sáp nhập, hợp nhất làm tăng số lượng cấp phó sẽ phải sắp xếp theo lộ trình quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP.

Về việc sắp xếp đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập của bộ, ngành, địa phương: Đối với bộ, ngành còn 1.035 đơn vị, giảm 98 đơn vị, tương ứng giảm 8,6%; đối với địa phương còn 46.653 đơn vị, giảm 7.631 đơn vị, tương ứng giảm 14,05%.

Bộ, ngành, địa phương đã chủ động rà soát, phê duyệt Đề án tự chủ đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý để làm cơ sở thực hiện mục tiêu có 10% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính theo yêu cầu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW.

gs.jpeg
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024

Số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 là 1.789.585 người, giảm 236.366 người, tương ứng giảm 11,67%, vượt mục tiêu giảm tối thiểu 10% theo Nghị quyết của Đảng.

Để bảo đảm thực hiện mục tiêu đến năm 2026 giảm 5% biên chế công chức và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021, Bộ Chính trị đã ban hành các quyết định để giao biên chế giai đoạn 05 năm (2022-2026) cho các cơ quan của hệ thống chính trị.

Bổ sung 65.980 biên chế giáo viên

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cho biết, để khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên của các địa phương, Chính phủ đã kịp thời báo cáo Bộ Chính trị để bổ sung 65.980 biên chế giáo viên, trong đó đối với năm học 2022-2023 đã bổ sung 27.850 biên chế giáo viên.

Năm học 2023-2024, Chính phủ giao Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát nhu cầu thừa, thiếu giáo viên đối với từng bậc học để bổ sung cho các địa phương.

Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 111/2022/NĐ-CP trong đó có quy định các địa phương chưa được giao đủ định mức sẽ được ký hợp đồng đối với giáo viên theo quy định, bảo đảm kịp thời bố trí đủ nguồn nhân lực trong các cơ sở giáo dục công lập.

Giám sát những vấn đề nóng, bức xúc

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cũng nêu rõ nhóm giải pháp triển khai chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2024.

Theo đó, lựa chọn chuyên đề giám sát chuyên sâu, bám sát thực tiễn những vấn đề nóng, bức xúc nổi lên trong đời sống kinh tế - xã hội; những vấn đề mang tính thời sự, cấp bách, có tính chiến lược, lâu dài để thực hiện giám sát có trọng tâm, trọng điểm.

Ngoài ra, sau khi có kết luận giám sát, yêu cầu đơn vị, tổ chức được giám sát báo cáo, giải trình làm rõ những vấn đề đã thực hiện được, chưa thực hiện được và đề xuất các giải pháp khắc phục, lộ trình thực hiện đối với những vấn đề được giám sát.

Ông Cường cũng đề nghị tăng cường phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn đại biểu quốc hội để đạt kết quả cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát.

Đặc biệt, cần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông trước, trong và sau khi có kết luận giám sát chuyên đề để kịp thời thông tin đến cử tri, nhân dân đối với những vấn đề nóng, cấp bách, gây bức xúc lớn trong dư luận.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Sáng 22.5, Quốc hội bầu Chủ tịch nước
20 phút trước Theo dòng thời sự
Sáng 22.5, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước. Sau khi kết quả được công bố, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bổ sung gần 66.000 biên chế giáo viên