Vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau có ý nghĩa rất lớn trong công tác triển khai, xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương.

Cà Mau: Phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng nông thôn mới

H.V | 12/08/2022, 11:55

Vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau có ý nghĩa rất lớn trong công tác triển khai, xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương.

MTTQ có nhiều đóng góp xây dựng NTM

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Cà Mau (gọi tắt là MTTQ) xác định, xây dựng NTM là chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và nhà nước, là cơ hội để làm thay đổi diện mạo, tạo nên sức sống mới cho nông thôn, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân địa phương.

anh-1-ca-mau-phat-huy-hieu-qua-vai-tro-cua-mttq-cac-cap-trong-xay-dung-ntm.jpg
Cà Mau phát huy hiệu quả vai trò của MTTQ các cấp trong xây dựng NTM

Bà Mai Thị Thùy Trang, Chủ tịch MTTQ TP.Cà Mau cho biết: “Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc xây dựng NTM, những năm qua MTTQ TP.Cà Mau xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong xây dựng NTM là công tác tuyên truyền, vận động. Thông qua đó, người dân sẽ hiểu rõ hơn và tin tưởng hơn vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về ý nghĩa và lợi ích của việc xây dựng NTM. Từ đó, người dân thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình, giúp họ hiểu, tin tưởng hơn để tích cực tham gia xây dựng NTM”.

Theo bà Trang, những năm đầu mới thành lập, TP.Cà Mau vẫn còn nhiều khó khăn. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kinh tế, văn hóa – xã hội tuy có phát triển nhưng thiếu đồng bộ. Hệ thống giao thông nội, ngoại thành, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, mạng lưới chợ, các trung tâm thương mại, giáo dục - đào tạo, y tế, khu vui chơi… còn hạn chế.

anh-2-nho-xay-dung-ntm-ma-dien-mao-vung-ntm-o-ca-mau-ngay-cang-tro-nen-tuoi-dep-tro-thanh-vung-que-dang-song.jpg
Nhờ xây dựng NTM mà diện mạo vùng nông thôn ở Cà Mau ngày càng trở nên tươi đẹp, trở thành vùng quê đáng sống

Cùng với đó, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch còn chồng chéo, hiệu quả thấp, xây dựng cơ bản có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, vốn đầu tư xây dựng còn hạn chế. Ô nhiễm môi trường chậm được cải thiện, nếp sống văn minh đô thị, ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư chưa cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá nhanh nhưng chưa bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa đúng hướng. Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng của TP. Tỷ lệ lao động thiếu việc làm còn nhiều, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từng lúc còn diễn biến phức tạp.

Với những tồn tại kể trên, người đứng đầu MTTQ TP.Cà Mau còn cho biết, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, TP.Cà Mau đã tập trung mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo ra nguồn lực quan trọng đầu tư phát triển, thúc đẩy cơ cấu kinh tế phát triển đúng hướng.

“Đặc biệt, từ khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, vai trò, vị trí, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của ngươi dân. Vai trò của MTTQ ngày càng được phát huy hiệu quả trong xây dựng NTM”, bà Trang nhìn nhận.

anh-3-cay-xanh-duoc-nguoi-dan-tren-dia-ban-tinh-ca-mau-trong-cat-tia-gon-gang-tao-canh-quan-xanh-sach-dep.jpg
Cây xanh được người dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau trồng, cắt tỉa gọn gàng tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp

Cùng với đó, MTTQ TP.Cà Mau không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả của MTTQ trong xây dựng NTM. Nhất là việc phát huy vai trò nòng cốt trong tổ chức các hoạt động phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, tham gia giám sát phản biện xã hội, hướng dẫn giám sát, lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân với kết quả xây dựng NTM. Kết quả, TP.Cà Mau có 7/7 xã đạt chuẩn NTM, đặc biệt địa phương còn được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, có 7/10 phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

anh-4-ket-cau-ha-tang-duoc-quan-tam-dau-tu-xay-dung.jpg
Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng

Công tác giảm nghèo được thực hiện bằng nhiều chương trình thiết thực, tỷ lệ hộ nghèo ở TP.Cà Mau hiện nay giảm còn 0,67%. Trong 10 năm, MTTQ TP.Cà Mau đã vận động trên 32 tỉ đồng, xây dựng 1.354 căn nhà tình nghĩa, vận động quỹ vì người nghèo gần 42 tỉ đồng, xây dựng và sửa chữa được 3.007 căn nhà đại đoàn kết.

Có thể nói, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã có những đóng góp tích cực vào việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện và giám sát việc xây dựng NTM. Phát huy dân chủ, vai trò của người dân trong việc tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM tại địa phương.

Hiến kế xây dựng NTM

Đã qua, MTTQ huyện Phú Tân đã có nhiều đóng góp trong xây dựng NTM của địa phương. MTTQ huyện Phú Tân đã phát động phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương như phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; “Công tác giảm nghèo bền vững”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; chương trình “Mỗi xã 1 sản phẩm” và các phong trào thi đua khác. Trong đó, có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Bà Võ Thị Ngọc Hân, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Phú Tân cho biết: “Trong năm 2022, MTTQ huyện Phú Tân đã đăng ký thực hiện 86 mô hình trên các lĩnh vực. Và tập trung đẩy mạnh phát huy vai trò của MTTQ trong công tác thi đua “Đoàn kết sáng tạo”, nâng cao năng suất lao động ở doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã; tổ chức thành lập và duy trì hoạt động hợp tác xã kiểu mới, từng bước xây dựng thương hiệu hàng hóa đặc trưng của địa phương”.

anh-5-dau-tu-xay-dung-truong-hoc-dat-chuan.jpg
Đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn

Theo bà Hân, tính đến cuối tháng 6, toàn huyện Phú Tân có 25 hợp tác xã và 127 tổ hợp tác với tổng số 1.404 thành viên. Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Có nhiều mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Người đứng đầu MTTQ huyện Phú Tân cho rằng, để phong trào “Đoàn kết sáng tạo” ngày càng phát huy hiệu quả, trong thời gian tới các cấp MTTQ trên địa bàn tỉnh Cà Mau cần tiếp tục triển khai, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các nội dung của phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”; tổ chức các hoạt động kết nối sáng kiến, ý tưởng với nhu cầu nâng cao năng suất, chất lượng, tiết kiệm trong các đơn vị, cơ sở kinh doanh, nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp hưởng ứng phong trào.

“Tiếp tục phát động phong trào thu đua Đoàn kết sáng tạo gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM – văn minh đô thị”, “Ngươi Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM” nhằm tạo sự lan tỏa của phong trào đến các tầng lớp nhân dân”, bà Hân nhấn mạnh.

anh-6-he-thong-cau-duong-gtnt-duoc-xay-dung-dap-ung-nhu-cau-di-lai-phat-trien-kinh-te-cua-nguoi-dan-dia-phuong.jpg
Hệ thống cầu, đường GTNT được xây dựng đáp ứng nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của người dân địa phương

Bà Mai Thị Thùy Trang, Chủ tịch MTTQ TP.Cà Mau chia sẻ thêm, để TP.Cà Mau hoàn thành Chương trình xây dựng NTM thì vai trò của MTTQ TP.Cà Mau cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM – văn minh đô thị”.

“Trong thời gian tới, Ban thường trực MTTQ TP.Cà Mau đề ra nhiều giải pháp, trong đó vai trò của MTTQ các cấp phải luôn chủ động phối hợp với các tổ chức, thành viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong tham gia xây dựng NTM. Bám sát các tiêu chí mới, mục tiêu, chỉ tiêu của cấp ủy, chính quyền về xây dựng NTM. Tăng cường công tác giám sát xây dựng NTM ở ấp, xã nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng triển khai, thực hiện xây dựng NTM”, bà Trang nêu quan điểm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nobel Hóa học 2023 được trao cho 3 nhà khoa học phát hiện chấm lượng tử
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Hãng Reuters ngày 4.10 đưa tin, 3 nhà khoa học Moungi Bawendi, Louis Brus và Alexei Ekimov vừa nhận được giải Nobel Hóa học năm 2023 với thành tích “phát hiện và tổng hợp các chấm lượng tử” có thể dùng cho đèn LED hay giúp bác sĩ xác định khối u.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cà Mau: Phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng nông thôn mới