Nugent

Chỉ khi tham gia một cách trọn vẹn, bạn mới hiểu
một năm trước Văn hóa
“Hiểu” (understand) là một từ đẹp. Khi bạn thiền, mọi thứ “đứng dưới” (stands under) bạn, bạn đứng xa ở phía trên nó. Đó là ý nghĩa của từ hiểu. Mọi thứ ở đó, bên dưới bạn, để bạn có thể nhìn thấy… bạn có tầm nhìn từ trên xuống.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO