Tính Quảng Ngãi vừa đưa ra kế hoạch phát triển doanh nghiệp khu vực tư nhân, phấn đấu có ít nhất 14.000 doanh nghiệp vào năm 2025 và 18.000 doanh nghiệp vào năm 2030.

Quảng Ngãi: Phấn đấu có ít nhất 14.000 doanh nghiệp vào năm 2025

Lê Đình Dũng | 22/02/2020, 12:04

Tính Quảng Ngãi vừa đưa ra kế hoạch phát triển doanh nghiệp khu vực tư nhân, phấn đấu có ít nhất 14.000 doanh nghiệp vào năm 2025 và 18.000 doanh nghiệp vào năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân (DNTN) đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Mục tiêu của kế hoạch nhằm thúc đẩy doanh nghiệp khu vực tư nhân tăng trưởng chất lượng và hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Cụ thể, ưu tiên và tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để khuyến khích, hỗ trợ các hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có mã số thuế, có tiềm năng, chuyển đổi thành lập doanh nghiệp và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; tạo tiền đề để các doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh hoạt động hiệu quả hơn, bền vững hơn.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp khu vực tư nhân, phấn đấu có ít nhất14.000doanh nghiệp vào năm 2025 và18.000doanh nghiệp vào năm 2030.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường liên kết trong doanh nghiệp khu vực tư nhân. Đến năm 2030, thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nâng tỷlệ doanh nghiệp tham gia mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị ngang bằng với cáctỉnh có điều kiện kinh tế xã hội.

Theo kế hoạch của tỉnh này, giai đoạn 2021-2030, doanh nghiệp khu vực tư nhân có mức tăng trưởng bình quân số lao động đạt khoảng 6-8%/năm; tăng trưởng bình quân thu nhập của người lao động đạt khoảng 25-30%/năm; tăng trưởng bình quân mức đóng góp vào ngân sách nhà nước đạt khoảng 23-25%/năm.

Để đạt được mục tiêu trên, chính quyền Quảng Ngãi đề ra 6 nhóm giải pháp gồm:Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm đảm bảo duy trì niềm tin và tăng cường đầu tư kinh doanh bền vững của doanh nghiệp khu vực tư nhân.

Khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững, công nghệ sản xuất sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo và đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các chính sách hỗtrợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hỗ trợ nâng cao năng suất lao động trong doanh nghiệp; pháttriển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực quản lý, quản trị doanh nghiệp.

Khuyến khích doanh nghiệp khu vực tư nhân ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác cơ hội của cách mạng công nghiệp 4.0.

Tăng cường vaitrò của các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp trong hỗtrợ doanh nghiệp khu vực tư nhân phát triển hiệu quả, bền vững.

Thạch Châu
Bài liên quan
Bắc Giang dự định toàn bộ doanh nghiệp sản xuất trở lại từ đầu tháng 7
Tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu đến ngày 1.7 tới, cơ bản các doanh nghiệp trong khu công nghiệp sẽ hoạt động sản xuất trở lại.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Các đối tượng cần thận trọng khi định tiêm vắc xin COVID-19
8 giờ trước Khoa học - công nghệ
Các đối tượng này phải được khám sàng lọc kỹ và cần được tiêm chủng tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế có đủ năng lực hồi sức cấp cứu ban đầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Ngãi: Phấn đấu có ít nhất 14.000 doanh nghiệp vào năm 2025