Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ngày 2.5 vừa ký ban hành công điện về kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được giao; tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất cần điều chỉnh trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025.

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo quỹ đất cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội

Hồ Đông | 03/05/2023, 10:17

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ngày 2.5 vừa ký ban hành công điện về kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được giao; tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất cần điều chỉnh trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025.

quy-dat.jpg
Sử dụng quỹ đất hợp lý là nhiệm vụ quan trọng

Công điện cho biết đến nay một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có văn bản đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025, tập trung vào chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp, đất giao thông, đất thể dục thể thao, đất công trình năng lượng, đất khu công nghệ cao, đất trồng lúa, đất rừng 3 loại rừng, đất quốc phòng, đất an ninh.

Đồng thời, theo Nghị quyết của Quốc hội về quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 yêu cầu các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch phải được rà soát, điều chỉnh phù hợp, bảo đảm thống nhất với quy hoạch tổng thể quốc gia.

Do vậy, nhằm đảm bảo quỹ đất cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát huy nguồn lực từ đất đai, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng căn cứ Quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tổng hợp, đưa các chỉ tiêu sử dụng đất vào quy hoạch tỉnh thành, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu tổng hợp, việc đề xuất đưa các chỉ tiêu sử dụng đất vào quy hoạch và việc khai thác, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm quỹ đất theo quy hoạch.

Chủ tịch UBND các tỉnh thành được yêu cầu triển khai lập trình phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh; rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện để làm căn cứ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở chỉ tiêu sử dụng đất đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326 ban hành ngày 9.3 vừa qua, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải rà soát, đánh giá kết quả thực hiện (bao gồm: tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; tỷ lệ sử dụng đất cho các mục tiêu sản xuất kinh doanh, phát triển kết cấu hạ tầng…), trường hợp nhu cầu sử dụng đất có phát sinh (tăng, giảm) so với chỉ tiêu đất được Thủ tướng Chính phủ phân bổ, gửi Bộ Tài nguyên - Môi trường và Văn phòng Chính phủ trước ngày 20.5.2023 để được tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo nhu cầu sử dụng đất của các địa phương, Bộ Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ ngành có liên quan tổng hợp, tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội xem xét, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 tại kỳ họp vào tháng 10.2023.

Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng các bộ: Kế hoạch - Đầu tư, Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và các bộ ngành có liên quan phối hợp với Bộ Tài nguyên - Môi trường báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bẫy 'dự án ma' trên thị trường BĐS: Làm sao tránh?
Không ít công ty bất động sản (BĐS) nói một đằng, làm một nẻo, sản phẩm nhập nhèm pháp lý… rồi sử dụng chiêu bài “chim mồi” và hiệu ứng đám đông hòng lôi kéo khách hàng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng yêu cầu đảm bảo quỹ đất cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội