Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị đại hội tập trung thảo luận, đánh giá đúng tình hình, tổng kết sâu sắc thực tiễn, thống nhất các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thiết thực, có hiệu quả cao cho hoạt động của hội nhiệm kỳ tới. Tổng bí thư đã nêu nhiều vấn đề để đại hội thảo luận, xem xét, quyết định.
Sự kiện

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cần phát huy những giá trị cốt lõi và phẩm chất cao đẹp của nông dân Việt Nam

TTXVN 26/12/2023 16:06

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị đại hội tập trung thảo luận, đánh giá đúng tình hình, tổng kết sâu sắc thực tiễn, thống nhất các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thiết thực, có hiệu quả cao cho hoạt động của hội nhiệm kỳ tới. Tổng bí thư đã nêu nhiều vấn đề để đại hội thảo luận, xem xét, quyết định.

Tổng bí thư đề nghị các cấp hội nông dân cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả, sáng tạo. Xây dựng đội ngũ cán bộ hội các cấp bảo đảm số lượng, chất lượng, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là ở cơ sở. Cần nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về hội nhập, hợp tác quốc tế, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ hội các cấp; gắn đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị với nghiệp vụ công tác hội nông dân; quan tâm đến đối tượng chi hội trưởng chi hội, nâng cao chất lượng hội viên, củng cố cơ sở hội vững mạnh. Các cấp Hội Nông dân Việt Nam cần đổi mới phương thức hoạt động để ngang tầm với nhiệm vụ; đủ sức đồng hành, giúp sức, hỗ trợ nông dân trong 5 năm tới và xa hơn nữa trong xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh, cùng cả nước hướng tới mục tiêu trở thành một nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và là nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Cùng với đó, các cấp hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Cần đa dạng hóa công tác tuyên truyền, khơi dậy ý chí, khát vọng của nông dân gắn với các hoạt động thiết thực của hội; phát huy vai trò của hội nông dân tham gia thực hiện các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, gắn với tuyên tuyền, vận động để đổi mới phương thức hoạt động; gắn công tác vận động với giải quyết tốt lợi ích thiết thân của hội viên, nông dân.

Cần nâng cao hơn nữa sự nhận thức về chính trị, lòng tự hào dân tộc, phát huy giá trị cốt lõi và những phẩm chất cao đẹp của người nông dân Việt Nam, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng xã hội nông thôn văn minh. Phát triển mạnh chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp để đổi mới phương thức tập hợp. Phát huy vai trò các mô hình "câu lạc bộ" để tập hợp, đoàn kết nông dân, làm nòng cốt phát triển các phong trào nông dân.

Tổng bí thư đề nghị cần tăng cường tham gia đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho nông dân và lao động nông thôn; tuyên truyền, vận động nông dân tham gia học nghề; tư vấn về nghề nghiệp, việc làm, thành lập doanh nghiệp, trang trại và cơ sở sản xuất, kinh doanh...

Tổng bí thư cũng nêu rõ, các cấp hội nông dân phải tích cực tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao nhận thức, vận động, hướng dẫn nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, thông minh, ứng dụng công nghệ số.

Các cấp hội nông dân cũng cần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham gia giám sát và phản biện xã hội của hội nông dân các cấp, nhất là các nội dung liên quan về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tham gia giám sát hoạt động của chính quyền, thực hiện công vụ của đảng viên, cán bộ, công chức. Cần chủ động, tích cực tham gia hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách phát triển đất nước và đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, những thành tựu trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước, những giá trị văn hóa của con người và đất nước Việt Nam đến các tổ chức, đối tác, bạn bè quốc tế.

Hội Nông dân Việt Nam cũng cần phát huy vai trò là thành viên của các tổ chức nông dân trong khu vực và quốc tế hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa nông sản cho nông dân; thu hút các nguồn lực quốc tế để hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát huy vai trò của nông dân tích cực tham gia các hoạt động hợp tác, trao đổi, giới thiệu hàng hóa nông sản giữa nông dân nước ta với nông dân các nước, góp phần đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân...; là nhân tố tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, liên minh "công nhân - nông dân - trí thức"; chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, đối ngoại nhân dân.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu các cấp hội nông dân phải tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân thực hiện chuẩn mực nếp sống văn minh; khôi phục, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống; đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động nông dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; tuyên truyền, vận động nông dân tích cực tham gia bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhằm thực hiện tốt hơn nữa an sinh xã hội.

Tổng bí thư đề nghị đại hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận thật dân chủ và sáng suốt lựa chọn những người thật xứng đáng để bầu vào Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ 2023-2028.

Bài liên quan
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Quân ủy Trung ương '5 quyết tâm, 5 chủ động'
Nói về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Tổng bí thư lưu ý Quân ủy Trung ương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với tinh thần "5 quyết tâm, 5 chủ động".

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thu hoạch vụ lúa chất lượng cao, giảm phát thải đầu tiên cả nước
2 giờ trước Khoa học - công nghệ
Lần đầu tiên ngành nông nghiệp thu hoạch lúa canh tác hưởng ứng Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, giảm phát thải ở Cần Thơ. Đông đảo nông dân, doanh nghiệp trong và người nước đến tham quan, học hỏi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cần phát huy những giá trị cốt lõi và phẩm chất cao đẹp của nông dân Việt Nam