Ngày 9.5, Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 11) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do Thành ủy Cần Thơ tổ chức đã diễn ra tại TP.Cần Thơ.
Thông tin doanh nghiệp

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Cần Thơ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Hạ Vĩ 20/05/2024 12:05

Ngày 9.5, Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 11) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do Thành ủy Cần Thơ tổ chức đã diễn ra tại TP.Cần Thơ.

Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33 trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cho biết 10 năm qua TP.Cần Thơ đã có nhiều tiến bộ trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Cần Thơ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Nhiều thành quả xây dựng văn hóa, con người

Cũng theo ông Nguyễn Thực Hiện, Cần Thơ có được những thành quả trên là sự chỉ sự chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và sự phối hợp các các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến văn hóa, con người Việt Nam.

Hiện nay, TP.Cần Thơ có 100% huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; 31/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 07/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025.

quang-canh-hoi-nghi-tong-ket-10-nam-ve-vh.jpg
Quang cảnh hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa thể thao - Du lịch (VH-TT-DL) Cần Thơ cho rằng, Sở cũng đã lồng ghép các tiêu chuẩn người Cần Thơ vào công tác gia đình. Hằng năm, Sở đã tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, vận động xóa bỏ các thủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình, tác hại của bạo lực gia đình. Cung cấp, phổ biến kiến thức về hôn nhân và gia đình; kỹ năng ứng xử trong gia đình, trong giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp của các thành viên gia đình; xây dựng gia đình văn hóa. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Hội thi Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc, Hội thi tìm hiểu pháp luật, Tọa đàm Giải pháp nâng cao chất lượng gia đình văn hóa trong xây dựng người Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Đến cuối năm 2023, toàn thành phố có 78.483 gương “Người tốt việc tốt”; 282.213 gia đình văn hóa, 599/599 ấp, khu vực văn hóa; 83/83 phường - thị trấn văn minh đô thị, xã văn hóa nông thôn mới.

Di sản văn hóa vật thể: thành phố có 38 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có 14 di tích cấp quốc gia và 26 di tích cấp thành phố, có 01 bộ sưu tập (gồm 11 hiện vật) và 03 hiện vật đã được công nhận là bảo vật quốc gia, gồm: Bộ khuôn đúc Nhơn Thành (11 hiện vật), Tượng Phật Nhơn Thành, Bình gốm Nhơn Thành, Linga-Yoni gỗ Nhơn Thành.

Di sản văn hóa phi vật thể: TP.Cần Thơ có 5 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ VH-TT-DL đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm: Văn hóa chợ nổi Cái Răng (năm 2016), Lễ Kỳ yên đình Bình Thủy (năm 2018), Hò Cần Thơ (năm 2019), Hát ru của người Việt ở Cần Thơ (2020), Nghề làm bánh tráng Thuận Hưng (2023). 01 di sản văn hóa phi vật thể được UNESSCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể địa diện của nhân loại là Đờn ca tài tử Nam Bộ (sở hữu chung với 21 tỉnh, thành Nam Bộ).

cho-noi-cai-rang-can-tho.jpg
Chợ nổi Cái Răng

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW thời gian qua trên địa bàn còn gặp một số hạn chế. Một số nơi chưa nhận thức đúng vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo quan điểm, chủ trương của Đảng. Một số hoạt động văn hóa, nhất là các lễ hội tổ chức chưa tương xứng tiềm năng, lợi thế của thành phố.

le-hoi-ky-yen-dinh-binh-thuy-can-tho-.jpg
Lễ hội Kỳ Yên Đình Bình Thủy (Cần Thơ)

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, cũng như sau 20 năm thành lập TP.Cần Thơ trực thuộc Trung ương, thành phố tiếp tục phát huy và khẳng định vị trí, vai trò trung tâm vùng ĐBSCL về kinh tế, chính trị và xã hội. Văn hóa Cần Thơ cũng phát huy vai trò đầu tàu, tiếp tục góp phần vào sự phát triển xã hội của thành phố theo hướng văn minh, hiện đại, xây dựng và phát triển con người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch”.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen cho 19 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

dip-nay-co-19-tap-the-va-5-ca-nhan-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-qua-trinh-trien-khai-to-chuc-thuc-hien-nghi-quyet-so-33-duoc-nhan-bang-khen-cua-chu-tich-ubnd-thanh-pho.jpg
19 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33 được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 33 của Trung ương

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy TP.Cần Thơ, cho rằng để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 33, cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến văn hóa, con người Việt Nam.

Điều này góp phần tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến xây dựng con người và môi trường văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Huy động sự tham gia tích cực, hiệu quả của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với các hoạt động, phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và văn minh đô thị trên địa bàn thành phố.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, đẩy mạnh công tác phối hợp quản lý và phát triển các loại hình truyền thông, thông tin trên mạng internet, kịp thời phát hiện, đấu tranh, loại bỏ các sản phẩm, thông tin xấu độc, xuyên tạc, phản động, ảnh hưởng xấu đến tình hình ổn định chính trị - xã hội, thuần phong mỹ tục.

bt-nguyen-van-hieu-phat-bieu-tai-hoi-nghi-tong-ket.jpg
Bí thư Nguyễn Văn Hiểu phát biểu tại Hội nghị tổng kết

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân TP.Cần Thơ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nêu cao ý thức, trách nhiệm, tiếp tục chỉ đạo, thực hiện hiệu quả công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người Cần Thơ trong giai đoạn mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và phát triển TP.Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Phó thủ tướng Lê Thành Long dự khai mạc sự kiện mô phỏng xã hội không dùng tiền mặt
một giờ trước Sự kiện
Chiều 14.6, tại TP.HCM, Phó thủ tướng Lê Thành Long đã dự khai mạc Lễ hội Không tiền mặt năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Cần Thơ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước