Cả 2 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm đã vi phạm hợp đồng bán đấu giá nên sẽ hủy quyết định đấu giá thành công, và chỉ bị mất tiền cọc, còn số tiền trích từ tài khoản không bị mất. Ngoài ra, 2 doanh nghiệp trên không bị xử lý bất cứ hình thức nào.

2 doanh nghiệp trúng đấu giá đất ở Thủ Thiêm sẽ bị hủy quyết định đấu giá

Hồ Quang | 07/07/2022, 19:10

Cả 2 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm đã vi phạm hợp đồng bán đấu giá nên sẽ hủy quyết định đấu giá thành công, và chỉ bị mất tiền cọc, còn số tiền trích từ tài khoản không bị mất. Ngoài ra, 2 doanh nghiệp trên không bị xử lý bất cứ hình thức nào.

Bà Võ Thanh Thúy – Trưởng phòng quản lý đất - Cục thuế TP.HCM đã chia sẻ với báo chí như thế vào chiều 7.7 xung quanh việc 2 doanh nghiệp trúng đấu giá đất ở Thủ Thiêm nhưng đến nay hết hạn hợp đồng vẫn chưa nộp tiền.

Theo đó, Công ty cổ phần Dream Republic trúng đấu giá lô đất số 3-5, diện tích 6.446m2, phải đóng 3.820 tỉ đồng tiền sử dụng đất và 500 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ) và Công ty cổ phần Sheen Mega (trúng đấu giá lô đất số 3-8, diện tích 8.568,1m2, đóng 4.000 tỉ đồng tiền sử dụng đất.

Bà Thúy cho biết, đến ngày 7.7.2022, Công ty cổ phần Sheen Mega chỉ mới nộp số tiền là 203 tỉ được trích từ tài khoản Trung tâm đấu giá TP sang; đồng thời nộp thêm được 40 triệu do Cục thuế khấu trừ tài tài sản của doanh nghiệp.

2-doanh-nghiep-trung-dau-gia0dat-o-thu-thiem-se-bi-huy-quyet-dinh-dau-gia-hinh-anh(1).png
Bà Võ Thanh Thúy – Trưởng phòng quản lý đất - Cục thuế TP.HCM chia sẻ với báo chí xung quanh 2 doanh nghiệp trúng đấu giá đất ở Thủ Thiêm vào chiều 7.7.2022 - Ảnh: PV 

Như vậy đến ngày 7.7.2022, doanh nghiệp còn nợ 3.892 tỉ đồng, trong đó tiền sử dụng đất nợ 3.796 tỉ đồng, và số tiền chậm nộp là 96 tỉ đồng.

Đối với Công ty cổ phần Dream Republic số tiền trả vào tài khoản của cơ quan thuế là 115 tỉ từ Trung tâm bán đấu giá chuyển sang và số tiền trích từ tài khoản của công ty là 820.000 đồng. Số tiến mà doanh nghiệp này còn nợ là 3.799 tỉ đồng, trong đó số tiền sử dụng đất còn nợ là 3.704 tỉ đồng, và số tiền chậm nộp 94 tỉ đồng.

Hiện đã quá 180 ngày, nhưng cả 2 doanh nghiệp trên chưa nộp đủ tiền theo thông báo của cơ quan thuế. Theo Điều 6 của hợp đồng đấu giá, cả 2 doanh nghiệp trên đã vi phạm hợp đồng bán đấu giá.

Theo đó, UBND TP sẽ ra quyết định hủy quyết định đấu giá thành công, sau đó cơ quan thuế ra thông báo hủy quyết định nộp tiền thuế sử dụng đất. Khi cơ quan thuế thông báo hủy quyết định nộp tiền thuế sử dụng đất thì số tiền chậm nộp sẽ hủy luôn.

“Cả 2 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm đã vi phạm hợp đồng bán đấu giá nên sẽ hủy quyết định đấu giá thành công, và chỉ bị mất tiền cọc, còn số tiền trích từ tài khoản không bị mất. Ngoài ra, 2 doanh nghiệp trên cũng không bị xử lý bất cứ hình thức nào”, bà Thúy nói.

Liên quan đến việc 2 doanh nghiệp trúng đấu giá đất ở Thủ Thiêm đã quá hạn nhưng chưa nộp đủ tiền, bà Nguyễn Thị Tâm – Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết thêm, UBND TP đã chỉ đạo Sở tài nguyên và Môi trường chủ trì với các cơ quan để báo cáo tình hình 2 doanh nghiệp trúng thầu đất Thủ Thiêm. Sở đã lấy ý kiến của Sở Tư Pháp, Cục Thuế TP và đã có báo cáo cho UBND TP về tiến độ thực hiện. Trên cơ sở kết quả trúng đấu giá, hợp đồng đã được ký kết giữa 2 bên.

“Đến hôm nay (7.7.2022) đã quá 180 ngày, cả 2 doanh nghiệp trúng đấu giá đất trên đã không thực hiện đúng các nội dung tại hợp đồng. Do đó, Cục thuế TP sẽ thông báo tình hình tiền sử dụng đất và trước bạ đến Trung tâm đấu giá TP và Trung tâm đấu giá TP sẽ báo cáo cho Trung tâm phát triển quỹ đất để báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND TP hủy kết quả đấu giá”, bà Tâm cho biết.

Trước đó, ngày 11.1.2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã chuyển 20% số tiền đặt cọc vào tài khoản của Chi cục Thuế TP.Thủ Đức với số tiền của Công ty Cổ phần Sheen Mega là 203.755.648.826 đồng và Công ty cổ phần Dream Republic: 115.629.487.566 đồng.

Đến ngày 4.1.2022 (ngày hết hạn nộp 50% tiền sử dụng đất theo Thông báo của Cục Thuế) ngoài số tiền đặt cọc được chuyển từ Trung tâm Phát triển Quỹ đất về tài khoản của Chi cục Thuế TP. Thủ Đức thì Công ty không nộp thêm khoản tiền nào. Do đó, trên cơ sở số tiền sử dụng đất còn nợ, Cục Thuế Thành phố đã ban hành Công văn số 1043, 1044/CTTPHCM-QLĐ ngày 10.2.2022 cho Công ty cổ phần Dream Republic và Công ty cổ phần Sheen Mega đốc thúc đơn vị thực hiện nộp tiền vào ngân sách Nhà nước do đã quá thời hạn nộp tiền đợt 1 nhưng đơn vị vẫn chưa nộp tiền theo Thông báo của Cơ quan Thuế.

Căn cứ Điều 124 Luật Quản lý thuế ngày 13.6. 2019 quy định các trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định và Khoản 1 Điều 125 Luật Quản lý thuế quy định các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Đến ngày 6.5.2022, là thời hạn có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp nhưng đơn vị vẫn chưa nộp đủ tiền vào Ngân sách nhà nước. Vì vậy, Chi cục Thuế TP.Thủ Đức đã ban hành Quyết định số 1572, 1573/QĐ-CCT-CC về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản do nợ tiền quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp. Theo đó, số tiền trích từ tài khoản ngân hàng của Công ty CP Sheen Mega là 40.457.431 đồng và Công ty cổ phần Dream Republic là 820.916 đồng.

Sau 30 ngày thực hiện trích tiền từ tài khoản Công ty, đến ngày 8.6.2022, Chi cục Thuế TP. Thủ Đức đã ban hành Thông báo số 19782, 19783/TB-CCTTPTĐ thông báo số tiền chậm nộp tính đến ngày 31.5.2022 cho Công ty cổ phần Sheen Mega với số tiền chậm nộp 96.109.303.421 đồng và Công ty cổ phần Dream Republic với số tiền chậm nộp là 94.549.493.833 đồng.

Ngày 27.6. 2022, Cục Thuế Thành phố đã ban hành Quyết định số 1627, 1628/QĐ-CT-CC về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty cổ phần Sheen Mega và Công ty cổ phần Dream Republic.

Căn cứ Điều 6 Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (lô 3-5: số công chứng 14998 quyển số 12/2021TP/CC-SCC/HĐGD ngày 17.12.2021; lô 3-8: số công chứng 14995 quyển số 12/2021TP/CC-SCC/HDGD ngày 17.12.2021) do công chứng viên của Phòng Công chứng số 7 chứng nhận giữa Trung tâm Phát triển Quỹ đất (Bên A), Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Bên B) và Công ty trúng đấu giá (Bên C - Công ty Cổ phần Dream Republic, Công ty cổ phần Sheen Mega) có nội dung: “Quá thời hạn 180 ngày, kể từ ngày ký thông báo của cơ quan thuế mà Bên C không nộp đủ tiền mua tài sản đấu giá là vi phạm hợp đồng mua bán tài sản đấu giả. Khỉ đó, Bên B thông báo về việc không nộp đủ tiền mua tài sản đấu giá của Bên C để Bên A báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND TP quyết định hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chủ tịch nước kết thúc thành công chuyến thăm Hàn Quốc
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Đêm 6, rạng sáng 7.12, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Việt Nam đã về đến Sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội, kết thúc thành công chuyến thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc theo lời mời của Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
2 doanh nghiệp trúng đấu giá đất ở Thủ Thiêm sẽ bị hủy quyết định đấu giá