Năm 2019, Đại học Công nghiệp TP.HCM tuyển 7.740 chỉ tiêu hệ đại học chính quy tại cơ sở TP.HCM và phân hiệu Quảng Ngãi, sử dụng 2 phương thức xét tuyển. Trường tuyển sinh thêm 2 ngành mới là Quản lý đất đai và Bảo hộ lao động.

Đại học Công nghiệp TP.HCM tuyển sinh thêm 2 ngành mới

nguyễn tuyết | 19/02/2019, 17:23

Năm 2019, Đại học Công nghiệp TP.HCM tuyển 7.740 chỉ tiêu hệ đại học chính quy tại cơ sở TP.HCM và phân hiệu Quảng Ngãi, sử dụng 2 phương thức xét tuyển. Trường tuyển sinh thêm 2 ngành mới là Quản lý đất đai và Bảo hộ lao động.

Năm 2019,ĐH Công nghiệp TPHCM sử dụng 2 phương thức xét tuyển sinh:

1. Sửdụng kết quả học tập THPT năm lớp 12 (các môn có trong tổ hợp xét tuyển của ngành xét tuyển tương ứng), ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 19.50.

2.Tuyển thẳng học sinh đạt học sinh giỏi cấp quốc gia các môn Toán, Vật lý,... học sinh đạt giải các kỳ thi tay nghề cấp quốc gia có nghề đạt giải phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển.

Riêng đối với cơ sở tại TP.HCM,nhà trường dành70% - 90% trong tổng chỉ tiêu: Xét tuyển dựa vào kết quảkỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Đối với phân hiệu tại Quảng Ngãi, trường sẽ xéttuyển theo 2 phương thức như tại cơ sở TP.HCM. Trong đó, phương thức dùng kết quả học tập THPT năm lớp 12; ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu 18.00.

Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển làđiểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên chính sách (theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo) phải lớn hơn hoặc bằng 15.00 điểm cho tất cả các khối ngành.

CHỈ TIÊU CHO CƠ SỞ TP.HCM:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
   
   
STT
   
   
   
   
Nhóm Ngành/Ngành đào tạo
   
   
   
   
Mã ngành
   
   
   
   
Tổ hợp xét tuyển
   
   
   
   
Môn chính
   
   
   
   
Chỉ tiêu
   
   
   
   
Tổng chỉ tiêu 2019
   
   
   
   
Hệ Đại Trà
   
   
   
   
Hệ Chất Lượng Cao
   
   
   
   
Đại trà
   
   
   
   
Chất lượng cao
   
   
      
   
1
   
   
Nhóm ngành Công nghệ Điệngồm 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
   
   
7510301
   
   
7510301C
   
   
A00, A01,
   C01, D90
   
   
Toán
   
   
300
   
   
120
   
   
420
   
   
2
   
Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông   
7510302
   
   
7510302C
   
   
A00, A01, C01, D90
   
   
Toán
   
   
160
   
   
40
   
   
200
   
   
3
   
Công nghệ kỹ thuật máy tính   
7480108
   
         
A00, C01, D01, D90
   
   
Toán
   
   
200
   
         
200
   
   
4
   
Công nghệ kỹ thuật cơ khí   
7510201
   
   
7510201C
   
   
A00, A01, C01, D90
   
   
Toán
   
   
120
   
   
80
   
   
200
   
   
5
   
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử   
7510203
   
   
7510203C
   
   
A00, A01, C01, D90
   
   
Toán
   
   
120
   
   
80
   
   
200
   
   
6
   
Công nghệ chế tạo máy   
7510202
   
   
7510202C
   
   
A00, A01, C01, D90
   
   
Toán
   
   
120
   
   
80
   
   
200
   
   
7
   
Công nghệ kỹ thuật ô tô   
7510205
   
   
A00, A01, C01, D90
   
   
Toán
   
   
210
   
         
210
   
   
8
   
Công nghệ kỹ thuật nhiệt   
7510206
   
   
A00, A01, C01, D90
   
   
Toán
   
   
280
   
         
280
   
   
9
   
   
Kỹ thuật xây dựng
   
   
7580201
   
   
A00, A01,
   C01, D90
   
   
Toán
   
   
210
   
         
210
   
   
10
   
   
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
   
   
7580205
   
   
A00, A01,
   C01, D90
   
   
Toán
   
   
70
      
         
70
   
   
11
   
Công nghệ dệt, may   
7540204
   
   
A00, C01, D01, D90
   
   
Toán
   
   
210
   
         
210
   
   
12
   
Thiết kế thời trang   
7210404
   
   
A00, C01, D01, D90
   
   
Toán
   
   
110
   
         
110
   
   
13
   
   
Nhóm ngành Công nghệ thông tingồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin
   
   
7480201
   
   
7480103C
   
   
A00, C01,
   D01, D90
   
   
Toán
   
   
460
   
   
80
   
   
540
   
   
14
   
   
Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học gồm 04 chuyên ngành: Kỹ thuật hóa phân tích; Công nghệ lọc - Hóa dầu; Công nghệ hữu cơ - Hóa dược; Công nghệ Vô cơ - Vật liệu
   
   
7510401
   
   
7510401C
   
   
A00, B00,
   D07, D90
   
   
Hóa
   
   
500
   
   
80
   
   
580
   
   
15
   
Công nghệ thực phẩm   
7540101
   
   
7540101C
   
   
A00, B00, D07, D90
   
   
Hóa
   
   
160
   
   
40
   
   
200
   
   
16
   
Dinh dưỡng và Khoa học Thực phẩm   
7720497
   
         
A00, B00, D07, D90
   
   
Hóa
   
   
80
   
         
80
   
   
17
   
Đảm bảo chất lượng và An toàn Thực phẩm   
7540106
   
         
A00, B00, D07, D90
   
   
Hóa
   
   
80
   
         
80
   
   
18
   
Công nghệ sinh học   
7420201
   
   
7420201C
   
   
A00, B00, D07, D90
   
   
Hóa
   
   
160
   
   
40
   
   
200
   
   
19
   
   
Nhóm ngành Môi trườnggồm 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường
   
   
7510406
   
   
7510406C
   
   
A00, B00, D07, C02
   
   
Hóa
   
   
180
   
   
40
   
   
220
   
   
20
   
Quản lý đất đai (Mới)   
7850103
   
   
A01, C01, D01, D96
   
   
Toán
   
   
140
   
         
140
   
   
21
   
Bảo hộ lao động (Mới)   
7850201
   
   
A01, C01, B00, D07
   
   
Toán
   
   
140
   
         
140
   
   
22
   
   

Nhóm ngành Kế toán - Kiểm toángồm 02 ngành: Kế toán; Kiểm toán

   
   
7340301
   
   
7340301C
   
   
A00, A01,
   D01, D90
   
   
Toán
   
   
440
   
   
80
   
   
520
   
   
23
   
   

Ngành Tài chính ngân hànggồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp

   
   
7340201
   
   
7340201C
   
   
A00, C01,
   D01, D90
   
   
Toán
   
   
320
   
   
80
   
   
400
   
   
24
   
Marketing   
7340115
   
   
7340115C
   
   
A01, C01, D01, D96
   
   
Toán
   
   
200
   
   
80
   
   
280
   
   
25
   
   
Ngành Quản trị kinh doanhgồm 03 chuyên ngành:
   
-Quản trị kinh doanh   
7340101
   
   
7340101C
   
   
A01, C01, D01, D96
   
   
Toán
   
   
280
   
   
160
   
   
440
   
-Quản trị khách sạn   
7810201
   
   
A01, C01, D01, D96
   
   
Toán
   
   
80
   
         
80
   
-Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống   
7810202
   
   
A01, C01, D01, D96
   
   
Toán
   
   
70
   
         
70
   
   
26
   
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành   
7810103
   
   
A01, C01, D01, D96
   
   
Toán
   
   
70
   
         
70
   
   
27
   
Kinh doanh quốc tế   
7340120
   
   
7340120C
   
   
A01, C01, D01, D96
   
   
Toán
   
   
70
   
   
40
   
   
110
   
   
28
   
Thương mại điện tử   
7340122
   
   
A01, C01, D01, D90
   
   
Toán
   
   
70
   
   
70
   
   
29
   
Luật kinh tế   
7380107
   
   
A00, D01, D96
   
   
Toán
   
   
70
      
   
70
      
   
C00
   
   
Văn
   
   
30
   
Luật quốc tế   
7380108
   
   
A00, D01, D96
   
   
Toán
   
   
70
      
   
70
      
   
C00
   
   
Văn
   
   
31
   
Ngôn ngữ Anh   
7220201
   
   
D01, D14, D15, D96
   
   
Tiếng Anh
   
   
600
   
   
600
   
   
TỔNG CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 2019 TẠI CƠ SỞ TP. HỒ CHÍ MINH
   
   
6,190
   
   
1,280
   
   
   
7.470
   
   

TẠI PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI:

                                                                                                                                                                                                                                                           
   
   
STT
   
   
   
   
Nhóm Ngành/ Ngành đào tạo
   
   
   
   
Mã ngành
   
   
   
   
Tổ hợp xét tuyển
   
   
   
   
Môn chính
   
   
   
   
Chỉ tiêu
   
   
   
   
Tổng chỉ tiêu 2019
   
   
   
   
Hệ Đại Trà
   
   
   
   
Hệ Chất Lượng Cao
   
   
   
   
Đại trà
   
   
   
   
Chất lượng cao
   
   
      
   
1
   
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử   
7510301
   
         
A00, A01, C01, D90
   
   
Toán
   
   
40
   
         
40
   
   
2
   
Công nghệ kỹ thuật cơ khí   
7510201
   
         
A00, A01, C01, D90
   
   
Toán
   
   
50
   
         
50
   
   
3
   
Công nghệ kỹ thuật ô tô   
7510205
   
         
A00, A01, C01, D90
   
   
Toán
   
   
50
   
         
50
   
   
4
   
Công nghệ thông tin   
7480201
   
         
A00, A01, C01, D90
   
   
Toán
   
   
40
   
         
40
   
   
5
   
   

Kế toán

   
   
7340301
   
         
A00, A01,
   D01, D90
   
   
Toán
   
   
40
   
         
40
   
   
6
   
   
Quản trị kinh doanh
   
   
7340101
   
A01, C01, D01, D96   
Toán
   
   
50
   
         
50
   
   
TỔNG CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 2019 TẠI PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI
   
   
270
   
         
   
270
      
   
Tú Viên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Sau lấy đất Mặt trăng 1,3 tỉ năm tuổi, Trung Quốc tìm sự sống trên sao Hỏa
2 giờ trước Khoa học - công nghệ
Một lá cờ Trung Quốc được cắm trên Mặt trăng thể hiện tham vọng của nước này trong không gian.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại học Công nghiệp TP.HCM tuyển sinh thêm 2 ngành mới