Chưa lúc nào, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế lại có sự vào cuộc một cách đồng bộ và quyết liệt như lần này. Không chỉ có Bộ Y tế mà cả Quốc hội, Chính phủ và nhiều bộ, ngành có liên quan khác cũng xắn tay vào giải quyết cuộc “khủng hoảng” này.

Giải quyết thiếu thuốc, vật tư y tế: Một cuộc "tấn công" rầm rộ

Hồ Quang | 17/03/2023, 18:35

Chưa lúc nào, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế lại có sự vào cuộc một cách đồng bộ và quyết liệt như lần này. Không chỉ có Bộ Y tế mà cả Quốc hội, Chính phủ và nhiều bộ, ngành có liên quan khác cũng xắn tay vào giải quyết cuộc “khủng hoảng” này.

Liên tiếp các thông tư, nghị quyết, nghị định… ra đời

Thời gian qua việc thiếu thuốc, vật tư y tế trầm trọng tại các cơ sở y tế công lập không chỉ là nỗi lo của ngành y tế mà còn là nỗi lo của toàn xã hội, nhất là đối với bệnh nhân, vì ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh mệnh của họ.

Trước thực trạng trên, Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền triển khai nhiều giải pháp đồng bộ tháo gỡ khó khăn để sớm giải quyết dứt điểm tình trạng này.

giai-quyet-thieu-thuoc-vat-tu-y-te-mot-cuoc-tan-cong-ram-ro-hinh-anh(1).png
Sau một thời gian vào cuộc rầm rộ, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở y tế công lập đã cơ bản được giải quyết - Ảnh: PV

Trong đó, điều quan trọng nhất phải kể đến là Quốc hội đã thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi số 15/2023/QH15 sẽ có hiệu lực vào ngày 1.1.2024. Trong đó, có nhiều nội dung liên quan tới đổi mới cơ chế tài chính khắc phục những hạn chế, bất cập của các cơ sở y tế thời gian qua.

Cùng với đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 80/2023/QH15, cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực trong giai đoạn từ ngày 1.1.2023 đến ngày 31.12.2024 được tiếp tục sử dụng từ ngày hết hiệu lực đến hết ngày 31.12.2024.

Nhờ vậy, trong tháng 2.2023, Bộ Y tế đã gia hạn giấy phép lưu hành của gần 10.000 thuốc, đảm bảo nguồn cung, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp cung ứng thuốc trên thị trường.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 5.11.2022 về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 778/CĐ-TTg ngày 5.9.2022, Công điện số 72/CĐ-TTg ngày 25.2.2023 về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.

Đồng thời Lãnh đạo Chính phủ đã chủ trì nhiều cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương để quán triệt, tìm giải pháp khắc phục nhanh nhất tình trạng trên.

Đầu tháng 3.2023, Bộ Y tế đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 3.3.2023 và Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 4.3.2023.

Theo đó, Nghị định số 07/2003/NĐ-CP đã giải quyết những vướng mắc liên quan đến giấy phép nhập khẩu, số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế; đẩy mạnh việc cấp số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế và tháo gỡ khó khăn trong thu hồi số lưu hành và xử lý trang thiết bị y tế bị thu hồi số lưu hành; sửa đổi quy định về xuất nhập khẩu và tạm nhập, tái xuất trang thiết bị y tế; sửa đổi quy định để giải quyết vướng mắc bất cập từ thực tiễn về kê khai giá;

Riêng Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 4.3.2023 đã giải quyết các vấn đề liên quan tới thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế đối với các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp sau khi trúng thầu vật tư, hóa chất theo kết quả lựa chọn nhà thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đấu thầu; hướng dẫn xác định giá gói thầu; việc sử dụng trang thiết bị y tế đã được cá nhân, tổ chức trong ngoài nước hiến, biếu, tặng cho, đóng góp, viện trợ, tài trợ nhưng chưa hoàn thành sở hữu toàn dân để khám bệnh, chữa bệnh. Nghị định 07 và Nghị quyết 30 đã cơ bản tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của các cơ sở y tế.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền các văn bản nhằm tháo gỡ những quy định bất cập trong mua sắm, đấu thầu như: Thông tư số 14/2022/TT-BYT ngày 6.12/2022.

Mới đây, ngày 12.3.2023, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 06/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập. Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, các cơ chế chính sách sửa đổi Luật Dược 2016, sửa đổi Nghị định số 146/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế cũng phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi Luật Đấu thầu và Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31.5.2022; phối hợp với Bộ Tài chính sửa đổi Luật Giá, Nghị định số 29/NĐ-CP, Nghị định số 151/NĐ-CP; Thông tư số 58/2016/TT-BTC; Thông tư số 277/2016/TT-BTC và Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14.11.2016...

Bộ Y tế nỗ lực chỉ đạo, điều hành chuyên môn

Để giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, Bộ Y tế, cho biết trong thời gian qua, đơn vị này đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường xử lý, giải quyết việc đăng ký lưu hành, gia hạn đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Bộ Y tế cũng đẩy mạnh tiến độ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành theo quy định tại Luật Dược; ban hành các Thông tư liên quan đến công tác đăng ký thuốc; đẩy mạnh việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt với các quy định về hồ sơ gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc; tổ chức thêm các đơn vị thẩm định độc lập tại các trường đại học y, dược để đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ cấp phép; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành về đảm bảo cung ứng thuốc, đặc biệt các thuốc hiếm, khó khăn về nguồn cung.

Qua đó đã giúp các cơ sở khám chữa bệnh nắm được thông tin về nguồn cung thuốc, chủ động trong việc xây dựng kế hoạch đảm bảo cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Đặc biệt, Bộ Y tế đã chỉ đạo thực hiện việc điều chỉnh giá thuốc kê khai, kê khai lại đối với các mặt hàng do tăng giá khách quan; thực hiện phân cấp toàn diện phê duyệt thẩm quyền quyết định mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc cho các cơ sở y tế trực thuộc Bộ.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng cho biết đã thực hiện đẩy nhanh tiến độ mua sắm tập trung thuốc quốc gia, đàm phán giá. Cụ thể, trong năm 2022, đã tổ chức thành công 3 gói thầu thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp Quốc gia, giảm giá 1.418 tỉ đồng so với giá kế hoạch (giảm gần 18%); đàm phán giá thành công 61/69 mặt hàng thuốc, giảm giá 1.995 tỉ đồng (xấp xỉ 15%).

Bộ Y tế đã thành lập 4 Đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị tại các cơ sở y tế; đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách trong giải quyết tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế.

Đặc biệt, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Hướng dẫn triển khai Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và Nghị quyết số 30/NQ-CP cho toàn ngành y tế cả nước với gần 1.300 điểm cầu.

Nhờ vậy, theo Bộ Y tế đến nay cơ bản tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế cơ bản đã được gỡ vướng những “nút thắt” về đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, nhiều bệnh viện đã trở lại hoạt động bình thường.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đề nghị giảm thuế giá trị gia tăng ở mức 3 - 4%
2 giờ trước Tài chính và đầu tư
Có đại biểu quốc hội đề nghị mức giảm thuế giá trị gia tăng từ 3 đến 4%, vì nếu chỉ giảm 2% chưa phải là mức tốt cho nền kinh tế.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giải quyết thiếu thuốc, vật tư y tế: Một cuộc "tấn công" rầm rộ