Năm 2024, Chính phủ sẽ chú trọng tháo gỡ bất cập pháp lý trong thực hiện dự án đầu tư, tăng khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn cho doanh nghiệp.
Kinh tế - đầu tư - dự án

Tạo thuận lợi kinh doanh, tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

Lam Thanh 08/01/2024 13:50

Năm 2024, Chính phủ sẽ chú trọng tháo gỡ bất cập pháp lý trong thực hiện dự án đầu tư, tăng khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn cho doanh nghiệp.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.

Tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh

Nghị quyết nhấn mạnh việc đảm bảo quyền tự do kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp theo đúng quy định của Hiến pháp 2013; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và phát triển các ý tưởng kinh doanh mới, sáng tạo. Cải cách theo hướng giảm số lượng thủ tục, thời gian, chi phí và rủi ro cho doanh nghiệp.

Nghị quyết cũng yêu cầu nâng cao chất lượng xây dựng chính sách; thực hiện đánh giá tác động toàn diện dựa trên luận chứng khoa học và thực tiễn trước khi đề xuất ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định tác động tới người dân, doanh nghiệp.

“Không ban hành các quy định yêu cầu doanh nghiệp chia sẻ thông tin, dữ liệu nằm ngoài thẩm quyền và phạm vi quy định tại văn bản pháp luật. Yêu cầu doanh nghiệp chia sẻ dữ liệu phải phù hợp với pháp luật, thẩm quyền, phạm vi quản lý và kèm theo các quy định rõ về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc bảo vệ thông tin, dữ liệu của doanh nghiệp”, nghị quyết nêu.

Ngoài ra, giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng thời hạn và không được đặt thêm các yêu cầu, điều kiện đối với doanh nghiệp. Thiết lập cơ chế rõ ràng về bảo vệ cán bộ khi giải quyết thủ tục đầu tư, kinh doanh trong trường hợp có sự không thống nhất, khác biệt về quy định giữa các văn bản pháp luật.

von-1.jpeg
Tập trung cải thiện môi trường kinh doanh

Đến năm 2025, phấn đấu thứ hạng năng lực cạnh tranh như sau: Phát triển bền vững (của Liên Hợp Quốc - UN) thuộc Nhóm 50 nước đứng đầu; năng lực Đổi mới sáng tạo (của WIPO) tăng ít nhất 3 bậc; Chính phủ điện tử (của UN) tăng ít nhất 5 bậc; quyền tài sản (IPRI) của Liên minh Quyền tài sản tăng ít nhất 2 bậc; hiệu quả logistics (LPI) của Ngân hàng Thế giới (WB) tăng ít nhất 4 bậc; năng lực phát triển du lịch và lữ hành (TTDI) của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tăng ít nhất 2 bậc; An toàn an ninh mạng của ITU thuộc nhóm 30 nước đứng đầu.

Phấn đấu số doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng ít nhất 10%

Mục tiêu cụ thể năm 2024, phấn đấu số doanh nghiệp gia nhập thị trường (thành lập mới và quay trở lại hoạt động) năm 2024 tăng ít nhất 10% so với năm 2023; số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường năm 2024 tăng dưới 10% so với năm 2023.

Về năng lực đổi mới sáng tạo của WIPO: Nâng xếp hạng nhóm chỉ số hạ tầng công nghệ thông tin lên ít nhất 3 bậc; nâng xếp hạng chỉ số chất lượng môi trường lên ít nhất 10 bậc; nâng xếp hạng chỉ số xuất khẩu dịch vụ ICT lên ít nhất 5 bậc.

Nâng xếp hạng chỉ số đăng ký tài sản trong xếp hạng quyền tài sản của Liên minh Quyền tài sản lên ít nhất 2 bậc; tăng điểm chỉ số thủ tục thông quan trong xếp hạng hiệu quả logistics của Ngân hàng Thế giới lên ít nhất 0,2 điểm.

Để đạt các mục tiêu trên, Chính phủ nhấn mạnh sẽ tăng cường trách nhiệm, tính chủ động, kịp thời của các bộ, cơ quan được phân công làm đầu mối theo dõi việc cải thiện các bộ chỉ số và các bộ, cơ quan được phân công chủ trì, chịu trách nhiệm đối với các nhóm chỉ số, chỉ số thành phần.

von-2.jpeg
Tăng khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn cho doanh nghiệp

Các bộ, cơ quan được phân công cập nhật, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan tại các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; kịp thời đề xuất, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, giải pháp, nhiệm vụ phát sinh để cải thiện các chỉ số được phân công.

Chính phủ sẽ chú trọng tháo gỡ bất cập pháp lý trong thực hiện dự án đầu tư; nâng cao chất lượng cải cách danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đẩy mạnh cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa và triển khai hiệu quả cổng thông tin một cửa quốc gia; tăng khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, phải hoàn thiện chính sách nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hướng tới phát triển bền vững; nâng cao chất lượng các dịch vụ phát triển kinh doanh.

Bài liên quan
Tình trạng chậm trả trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục tăng, doanh nghiệp nặng gánh đáo hạn
Tỷ lệ chậm trả trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) tiếp tục tăng cao khi nhiều doanh nghiệp đang đối mặt với gánh nặng đáo hạn lớn và tổng số doanh nghiệp chậm trả đã lên tới 116 doanh nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trực tiếp: Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
8 giờ trước Theo dòng thời sự
Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, TP.Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25.7 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26.7.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tạo thuận lợi kinh doanh, tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp