Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định 177/QĐ-TTg ngày 14.2.2024 thành lập Hội đồng Quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Hội đồng.
Khoa học - công nghệ

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

VGP 16/02/2024 18:25

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định 177/QĐ-TTg ngày 14.2.2024 thành lập Hội đồng Quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Hội đồng.

thu-tuong-3.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Ảnh: VGP

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang là Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (gọi tắt là Hội đồng).

Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ là Phó chủ tịch Hội đồng.

Các ủy viên Hội đồng gồm: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư; Bộ trưởng Bộ Tài chính; 1 lãnh đạo Bộ Nội vụ; 1 lãnh đạo Bộ Giáo dục - Đào tạo; 1 lãnh đạo Bộ Thông tin - Truyền thông; 1 lãnh đạo Bộ Công Thương; 1 lãnh đạo Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn; 1 lãnh đạo Bộ Công an; 1 lãnh đạo Bộ Quốc phòng; 1 lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; 1 lãnh đạo Bộ Khoa học - Công nghệ; Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam; Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; Chủ tịch UBND TP.Hà Nội; Chủ tịch UBND TP.HCM; Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng; Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM; 1 lãnh đạo cấp vụ Văn phòng Chính phủ là Tổng thư ký; một số chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (do Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ đề xuất).

Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng

Hội đồng là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hội đồng có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, Hội đồng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trong quá trình thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế; thực hiện các nhiệm vụ khác được Thủ tướng Chính phủ giao.

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng

Quyết định nêu rõ các thành viên hội đồng làm việc theo Quy chế hoạt động của hội đồng do Chủ tịch Hội đồng ban hành.

Chủ tịch Hội đồng, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Phó chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ sử dụng con dấu của Bộ Khoa học - Công nghệ.

Bộ Khoa học - Công nghệ là cơ quan thường trực của Hội đồng. Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ sử dụng bộ máy hiện có, tổ chức bộ phận chuyên môn giúp việc cho Hội đồng, bảo đảm không làm phát sinh biên chế.

Các thành viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

Bài liên quan
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo