Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải gương mẫu, đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT).

Thúc đẩy ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước

Thu Anh | 18/08/2018, 12:28

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải gương mẫu, đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT).

Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Phó thủ tướng Đam yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải gương mẫu, đi đầu trong việc ứng dụng CNTT; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc triển khai xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử tại bộ, ngành, địa phương mình.

Ngoài ra, Phó thủ tướng cũng yêu cầu những người đứng đầu cần chỉ đạo, tổ chức triển khai nghiêm túc và hiệu quả Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12.7.2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Bộ Nội vụ khẩn trương ban hành Thông tư quy định quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ, tài liệu điện tử và Thông tư quy định tiêu chuẩn dữ liệu đầu vào củatài liệu lưu trữ điện tử.

Bộ Nội vụ phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin -Truyền thông nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh, bổ sung tiêu chí trong đánh giá chỉ số cải cách hành chính (Par Index), bảo đảm tăng cường gắn kết cải cách hành chính với ứng dụng CNTT, xây dựng chính phủ điện tử và triển khai có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CPngày 23.4.2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Bộ Thông tin -Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam cập nhật (phiên bản 2.0) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 232/TB-VPCPngày 28.6.2018 của Văn phòng Chính phủ trong tháng 11.2018; khẩn trương trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về định danh điện tử cho cá nhân và tổ chức và Nghị định về chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức trong tháng 10.2018.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Thông tin -Truyền thông chủ động phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch -Đầu tư, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn về cơ chế tài chính cho phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính phủ điện tử để hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 102/2009/NĐ-CPngày 6.11.2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTTsử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30.12.2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ CNTTtrong cơ quan nhà nước trong tháng 10.2018.

Đẩy nhanh thời điểm công bố báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước định kỳ hằng năm, chậm nhất trong quý 1năm tiếp theo.

Thu Anh
Bài liên quan
PSH đóng góp vào ngân sách Nhà nước 1.744 tỉ đồng trong năm 2020
Công ty CPTM Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020, với lợi nhuận 30 tỉ đồng và đóng góp vào ngân sách Nhà nước 1.744 tỉ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Hơn 10.000 đại biểu và người phục vụ Đại hội Đảng âm tính lần 2 với SARS-CoV-2
3 giờ trước Tin tức - sự kiện
Kết quả xét nghiệm lần 2 vi rút SARS-CoV-2 với hơn 10.000 đại biểu và người phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đều đã có kết quả âm tính. Với kết quả này, môi trường tiến hành Đại hội Đảng được đảm bảo an toàn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thúc đẩy ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước