Theo khảo sát tình hình lương thưởng tết 2023, có nơi doanh nghiệp thưởng Tết dương lịch và Tết Nguyên đán tới cả trăm triệu đồng, ngược lại có nơi chỉ 50.000 đồng.

Thưởng tết: Nơi gần 900 triệu, nơi 50 nghìn đồng

Tuyết Nhung | 26/12/2022, 08:15

Theo khảo sát tình hình lương thưởng tết 2023, có nơi doanh nghiệp thưởng Tết dương lịch và Tết Nguyên đán tới cả trăm triệu đồng, ngược lại có nơi chỉ 50.000 đồng.

Như những năm trước, thưởng tết cao nhất ở những tỉnh thành tập trung nhiều khu công nghiệp, đông công nhân như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc... Ngược lại, chi thưởng thấp rơi vào địa phương miền núi, ít nhà máy, như Quảng Bình, Đắk Lắk, Phú Yên...

thuong-tet.jpg

Mức thưởng cao nhất đến từ doanh nghiệp Đà Nẵng, song vẫn thấp hơn con số 1,43 tỉ đồng của chính địa phương này Tết năm trước. Ngược lại, mức thưởng tết thấp nhất tại Bắc Giang và Thanh Hóa chỉ 50.000 đồng.

Thưởng tết cao nhất hơn 1 tỉ đồng tại Đà Nẵng

Sở Lao động - Thương binh - Xã hội TP.Đà Nẵng cho biết cơ quan này đã tổng hợp số liệu khảo sát về tiền lương năm 2022, tiền thưởng Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Mức tiền thưởng Tết Nguyên đán cao nhất thuộc về một doanh nghiệp khối tư nhân, thưởng hơn 1 tỉ đồng. Mức thưởng thấp nhất 100.000 đồng cũng tồn tại ở doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp tư nhân.

Với doanh nghiệp FDI, mức thưởng cao nhất 484 triệu đồng. Doanh nghiệp cổ phần có vốn góp nhà nước mức thưởng cao nhất 90 triệu đồng; công ty do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ, mức thưởng cao nhất 48 triệu đồng.

Mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất là 100.000 - 200.000 đồng, thuộc khối doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp tư nhân.

Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại Đà Nẵng năm nay lên tới hơn 1 tỉ đồng được coi là mức tiền thưởng tết cao nhất trong số các tỉnh thành đã công bố. Tuy nhiên so với năm 2022, mức thưởng tết cao nhất một cá nhân tại Đà Nẵng nhận được lên tới 1,43 tỉ đồng.

Bình Dương thưởng Tết Nguyên đán gần 900 triệu đồng

Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết hiện đã có 1.125 doanh nghiệp trên địa bàn báo cáo tình hình tiền lương và thưởng tết năm 2023.

Dự kiến mức thưởng Tết dương lịch 2023 bình quân của các doanh nghiệp là 1,1 triệu đồng, trong đó mức thưởng cao nhất là 38 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp đầu tư có vốn nước ngoài.

Với Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, mức thưởng tết bình quân là 6,1 triệu đồng, mức thấp nhất là 4,68 triệu đồng, cao nhất là 896 triệu đồng thuộc về một công ty gỗ.

Hà Nội thưởng Tết Nguyên đán 2023 cao nhất 400 triệu đồng

Sở Lao động - Thương binh - Xã hội Hà Nội vừa công bố mức thưởng Tết dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2023. Theo đó, ở khối doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất là 29,2 triệu đồng/người và thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Đối với Tết Nguyên đán 2023, mức thưởng bình quân là 3,55 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 400 triệu đồng và thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Ở khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng Tết dương lịch bình quân là 600.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 125 triệu đồng/người và thấp nhất là 350.000 đồng/người. Mức thưởng Tết Quý Mão năm 2023 bình quân là 4,1 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 280 triệu đồng/người và thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Đối với loại hình Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết dương lịch bình quân của các doanh nghiệp là 860.000 đồng/người. Trong đó, doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 3,2 triệu đồng/người và thấp nhất là 400.000 đồng/người.

Đối với Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, mức thưởng bình quân của loại hình công ty này là 3,1 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 20 triệu đồng/người và thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Loại hình công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng Tết dương lịch bình quân là 500.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 3 triệu đồng/người và thấp nhất là 400.000 đồng/người.

Đối với Tết Nguyên đán, mức thưởng bình quân là 3,3 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 35 triệu đồng/người và thấp nhất là 550.000 đồng/người.

Vĩnh Phúc thưởng tết cao nhất 260 triệu đồng

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, tính đến ngày 12.12.2022 có 106 doanh nghiệp sử dụng 51.151 lao động trên địa bàn tỉnh đã báo cáo về tình hình tiền lương năm 2022 và dự kiến thưởng tết năm 2023. Trong đó, 6 doanh nghiệp có vốn nhà nước, 32 doanh nghiệp ngoài nhà nước, 68 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, về tình hình thưởng Tết dương lịch 2023, có 75/106 doanh nghiệp báo cáo sử dụng 39.447 lao động có kế hoạch thưởng. Trong đó, mức thưởng bình quân là 1.818.027 đồng/người; cao nhất là 101 triệu đồng/người (1 doanh nghiệp FDI trong khu công nghiệp).

Đối với thưởng Tết âm lịch, có 100/106 doanh nghiệp báo cáo sử dụng 50.361 lao động có kế hoạch thưởng. Trong đó, mức thưởng bình quân là hơn 4,6 triệu đồng/người; cao nhất là 260 triệu đồng/người thuộc về một doanh nghiệp FDI trong khu công nghiệp), thấp nhất là 100.000 đồng/người (lao động làm việc dưới 1 tháng).

Trong đó, 4 doanh nghiệp có vốn nhà nước sử dụng 378 lao động dự kiến thưởng Tết âm lịch bình quân là 1.833.333 đồng/tháng, mức cao nhất là 5 triệu đồng/tháng, mức thấp nhất là 1 triệu đồng/tháng.

31 doanh nghiệp ngoài nhà nước sử dụng 6.912 lao động dự kiến thưởng Tết âm lịch bình quân gần 5 triệu đồng/tháng, cao nhất là 41 triệu đồng/tháng, mức thấp nhất là 500.000 đồng/tháng.

65 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài dự kiến thưởng Tết âm lịch bình quân là 7,3 triệu đồng/tháng, mức cao nhất là 260 triệu đồng/tháng, mức thấp nhất là 100.000 đồng/tháng.

Thái Nguyên: Mức lương cao nhất 200 triệu đồng/tháng

Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Thái Nguyên vừa có thông tin về tình hình sử dụng lao động, tiền lương năm 2022 và kế hoạch thưởng tết năm 2023 của các doanh nghiệp trên địa bàn. Qua tổng hợp báo cáo của 298 doanh nghiệp với 144.886 người lao động qua các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, mức lương cao nhất trong năm 2022 trả cho người lao động lên tới 200 triệu đồng/tháng thuộc về một doanh nghiệp dân doanh.

Mức dự kiến thưởng Tết dương lịch cao nhất là 30 triệu đồng/người, thuộc về một công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Ngược lại, mức thưởng thấp nhất chỉ có 100.000 đồng/người xuất hiện ở loại hình doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Dự kiến mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 150 triệu đồng, thuộc doanh nghiệp dân doanh, thấp nhất chỉ có 100.000 đồng.

Thanh Hóa, Bắc Giang thưởng tết thấp nhất 50.000 đồng

Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này vừa có báo cáo về tỉnh hình tiền lương năm 2022 và thưởng tết năm 2023.

Theo báo cáo, mức thưởng Tết dương lịch năm 2023 cao nhất là 110,5 triệu đồng/người thuộc về một doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cao nhất gần 360 triệu đồng/người thuộc về một doanh nghiệp FDI. Mức lương thưởng tết thấp nhất là 50.000 đồng.

Tương tự, tại Bắc Giang, Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh cho biết mức thưởng bình quân chung Tết Nguyên đán 2023 là 5,6 triệu đồng/người, tăng 8,8% so với năm 2022. Mức thưởng cao nhất là 120,5 triệu đồng/người thuộc về Tổng công ty May Bắc Giang - BGG (thành phố Bắc Giang), mức thưởng thấp nhất 100.000 đồng/người.

Đối với thưởng Tết dương lịch 2023, đến ngày 23.12 có 168 doanh nghiệp, sử dụng trên 161.600 lao động đã có kế hoạch thưởng tết cho người lao động, với mức bình quân chung là 255.000 đồng/người, tăng 4,8% so với năm 2022.

Mức thưởng cao nhất là 50 triệu đồng/người thuộc về khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mức thưởng thấp nhất 50.000 đồng/người.

Bài liên quan
Doanh nghiệp thưởng Tết Nguyên đán 2022 thế nào?
Chỉ hơn 60% doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán 2022 cho người lao động, trong khi mức tiền thưởng còn giảm vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tình cảm đặc biệt của người dân với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
23 phút trước Theo dòng thời sự
Những đóng góp to lớn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp của Đảng, của dân tộc đã để lại ấn tượng sâu sắc và tình cảm đặc biệt trong lòng cán bộ đảng viên và nhân dân cả nước.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thưởng tết: Nơi gần 900 triệu, nơi 50 nghìn đồng