UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy tới các đơn vị.
Hạ tầng và bất động sản

TP.HCM kiên quyết xử lý vi phạm về nhà, đất công

Tú Viên 23/02/2024 14:14

UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy tới các đơn vị.

UBND TP.HCM chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân trong đơn vị mình vi phạm trong lĩnh vực quản lý nhà, đất công thuộc sở hữu nhà nước.

Theo đó, UBND TP giao thủ trưởng các sở ban ngành; Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức và các quận huyện; tổng giám đốc, giám đốc các tổng công ty, công ty nhà nước thuộc TP tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU và công tác quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; nâng cao năng lực, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức công tác trong lĩnh vực quản lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm tại đơn vị mình.

thu_duc_njgc.jpeg
Một công trình vi phạm xây dựng tại Thủ Đức - Ảnh: Vietnamnet.vn

Đồng thời, các địa phương, đơn vị cần khẩn trương thực hiện rà soát, lập danh mục toàn bộ các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng; trên cơ sở đó, phân loại rõ danh mục nhà, đất thuộc phạm vi phải sắp xếp lại, xử lý và danh mục nhà, đất không thuộc phạm vi phải sắp xếp lại, xử lý theo Nghị định số 67 của Chính phủ; lập báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý theo quy định tại Nghị định số 167 và Nghị định số 67 của Chính phủ theo chỉ đạo của UBND TP.

Mặt khác, cần tiếp tục rà soát, lập danh sách đất thuộc diện nhà nước trực tiếp quản lý (đất trống, đất dôi dư sau bồi thường giải tỏa của các dự án) nhưng chưa kê khai, xác lập quản lý nhà nước trên địa bàn TP, gửi Sở Tài nguyên - Môi trường tổng hợp, trình UBND TP việc xác lập quyền quản lý nhà nước theo quy định.

Tiếp tục rà soát, lập danh sách nhà, đất có nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đang sử dụng, chiếm dụng, chưa được xác lập sở hữu nhà nước, gửi Sở Xây dựng tổng hợp, trình UBND TP việc xác lập quyền sở hữu nhà nước theo quy định.

Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức và các quận huyện có trách nhiệm chỉ đạo các công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích quận/huyện phối hợp thực hiện bàn giao nhà, đất cho Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng quản lý theo chủ trương của TP.

Đối với nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư, cần lập báo cáo các nội dung gửi Tổ Công tác (do UBND TP thành lập) tổng hợp. Cụ thể, khôi phục lại ranh mốc đối với các nền đất tái định cư bị mất ranh mốc và tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm trên đất (nếu có); xác định nguồn gốc hình thành quỹ nhà, đất phục vụ tái định cư; việc quản lý, bố trí sử dụng quỹ nhà bố trí cho các dự án cụ thể.

Công tác thanh-quyết toán dự án hoàn thành có sử dụng quỹ nhà, đất phục vụ tái định cư. Xử lý công nợ phải thực hiện khi bàn giao quỹ nhà, đất; xử lý chuyển tiếp khi bàn giao quỹ nhà, đất.

Đối với nhà, đất thuộc phạm vi điều chỉnh Nghị định số 167 của Chính phủ, lập danh sách nhà, đất do các công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích quận, huyện tạm quản lý, giữ hộ dự kiến bàn giao cho Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng, gửi Thường trực Ban Chỉ đạo 167 (Sở Tài chính) rà soát, tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo 167 trình UBND TP xem xét, quyết định giao nhà, đất sang Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng quản lý.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khẩn trương hoàn thiện và ban hành văn bản hướng dẫn các luật mới về đất đai, nhà ở, bất động sản
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Thủ tướng yêu cầu phải khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành các văn bản quy định chi tiết về Luật Đất đai, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản trước ngày 15.5.2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM kiên quyết xử lý vi phạm về nhà, đất công