Triển khai các hệ thống ngăn chặn, bộ tiêu chí nhận diện, theo dõi, giám sát, thu hồi địa chỉ điện tử phát tán tin nhắn rác, thư điện tử, cuộc gọi rác… là một trong các biện pháp chống, ngăn chặn tin nhắn – cuộc gọi – thư điện tử rác.

Triển khai các hệ thống ngăn chặn cuộc gọi và tin nhắn ‘rác’

18/08/2020, 08:08

Triển khai các hệ thống ngăn chặn, bộ tiêu chí nhận diện, theo dõi, giám sát, thu hồi địa chỉ điện tử phát tán tin nhắn rác, thư điện tử, cuộc gọi rác… là một trong các biện pháp chống, ngăn chặn tin nhắn – cuộc gọi – thư điện tử rác.

Ảnh: Internet

Chính phủ vừa ban hành nghị định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; đặc biệt quy định 8 biện pháp chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Cụ thể, nghị định nêu rõ biện pháp chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, bao gồm việc triển khai các hệ thống ngăn chặn, bộ tiêu chí nhận diện, theo dõi, giám sát, thu hồi địa chỉ điện tử phát tán tin nhắn rác, thư điện tử, cuộc gọi rác.

Xây dựng, triển khai các hệ thống chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; xây dựng bộ tiêu chí nhận tin nhắn rác, cuộc gọi rác; theo dõi, giám sát, chia sẻ thông tin, dữ liệu về nguồn phát tán tin nhắn rác, cuộc gọi rác; tiếp nhận, xử lý phản ánh về tin nhắn rác, cuộc gọi rác.

Ngoài ra, theo nghị định, việc giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo qua tin nhắn, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; ngăn chặn, thu hồi địa chỉ điện tử phát tán tin nhắn, cuộc gọi rác; tăng cường phối hợp trong nước và quốc tế về chống, ngăn chặn tin nhắn rác… cũng là các biện pháp giúp chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan (doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ internet; tổ chức thiết lập mạng viễn thông dùng riêng; doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ thư điện tử…) tới hoạt động về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo tại Việt Nam.

Chính phủ giao Bộ TT-TT (cụ thể là Cục An toàn thông tin) xây dựng, vận hành hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thư điện tử rác. Khi thực hiện các chương trình quảng cáo, người quảng cáo bằng tin nhắn phải gửi đồng thời bản sao tin nhắn quảng cáo tới hệ thống trên. Bên cạnh đó, người sử dụng dịch vụ viễn thông, internet, thư điện tử có thể phản ánh, cung cấp các bằng chứng tới hệ thống tiếp nhận phản ánh.

Nghị định quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ internet, tổ chức thiết lập mạng viễn thông dùng riêng. Cụ thể, các đơn vị trên phải hướng dẫn người sử dụng dịch vụ về cách thức chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác; hướng dẫn, cung cấp các công cụ, ứng dụng để phản ánh và cho phép người sử dụng chủ động ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác; thực hiện triệt để các biện pháp ngăn chặn tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo đến danh sách không quảng cáo; ngăn chặn, thu hồi địa chỉ điện tử được dùng để phát tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền...

Đối với người sử dụng, nghị định cũng quy định rõ quyền và nghĩa vụ, bao gồm quyền chuyển tiếp thông tin về tin nhắn rác, cuộc gọi rác… về hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác của Bộ TT-TT (Cục An toàn thông tin) hoặc tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet, thư điện tử.

Ngoài ra, người sử dụng cũng được quyền nhận hoặc từ chối nhận quảng cáo; phối hợp với tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet, người quảng cáo và cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác.

Thu Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ra lời kêu gọi toàn dân chống dịch COVID-19
7 giờ trước Theo dòng thời sự
“Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triển khai các hệ thống ngăn chặn cuộc gọi và tin nhắn ‘rác’