Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư vừa ký ban hành Chỉ thị triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8.1.2022 của Chính phủ.

Bộ KH-ĐT triển khai loạt nhiệm vụ trong năm 2022

Lam Thanh | 18/01/2022, 14:44

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư vừa ký ban hành Chỉ thị triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8.1.2022 của Chính phủ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư yêu cầu tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát chặt chẽ việc quy định các điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính, chế độ báo cáo, để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch COVID-19.

Xây dựng, hoàn thiện Luật Đấu thầu, Luật Hợp tác xã, Luật sửa đổi, bổ sung một số luật về đầu tư, kinh doanh,  bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra tại Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội. Kịp thời sửa đổi, ban hành các quy định phù hợp để thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Song song với đó, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phối hợp tháo gỡ vướng mắc, tăng cường hiệu quả tổ chức thực hiện theo nguyên tắc hậu kiểm, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công.

Nghiên cứu ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, nhất là các dự án quan trọng quốc gia, chương trình mục tiêu quốc gia. Tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phát triển mạnh kinh tế tư nhân, tăng cường kết nối khu vực FDI với khu vực kinh tế trong nước. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; nghiên cứu, phát triển khoa học - công nghệ; tham gia hiệu quả vào các cụm, chuỗi liên kết; tập trung vào các ngành có tiềm năng phát triển theo chuỗi...

kh-2.jpg
Bộ Kế hoạch - Đầu tư vừa ban hành Chỉ thị triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư cũng yêu cầu tổ chức triển khai đề án “Cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025” sau khi được phê duyệt. Đẩy mạnh sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; củng cố, phát triển một số tập đoàn kinh tế nhà nước có quy mô lớn, hoạt động hiệu quả, có khả năng cạnh tranh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm…

Phấn đấu hoàn thành phê duyệt các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong năm 2022; thúc đẩy phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, vùng động lực tăng trưởng mới, phát triển liên kết vùng, khu kinh tế và phát triển đô thị, kinh tế đô thị; nghiên cứu, hoàn thiện thể thế điều phối vùng và quy chế phối hợp, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển liên kết nội vùng, liên vùng.

Phối hợp triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, trọng tâm vào xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện đề án và chương trình mục tiêu quốc gia.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10.1.2022 của Chính phủ. Thực hiện hiệu quả vai trò là cơ quan đầu mối theo dõi việc cải thiện bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh 4.0 (của WEF) và Phát triển bền vững (của UN).

Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chính sách về giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng và phục hồi; cơ chế, chính sách phát triển một số mô hình kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ áp dụng công nghệ mới; thí điểm thực hiện để đánh giá hiệu quả phục hồi và tạo điều kiện phát triển đột phá một số ngành nghề, lĩnh vực có tiềm năng lớn; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành...

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Các nhà máy thủy điện gây thiệt hại cho sản xuất và dân sinh ở hạ du thì phải bồi thường
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Các nhà máy thủy điện không thực hiện theo yêu cầu và gây thiệt hại cho phục vụ sản xuất, dân sinh ở hạ du thì phải bồi thường cho các thiệt hại đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ KH-ĐT triển khai loạt nhiệm vụ trong năm 2022