Thực hiện chế độ công khai tình hình thực hiện dự toán Ngân sách Nhà nước (NSNN) hằng năm theo quy định, Bộ Tài chính (đơn vị dự toán cấp I) công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2022.

Bộ Tài chính công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2022

H.Đ | 09/03/2023, 16:15

Thực hiện chế độ công khai tình hình thực hiện dự toán Ngân sách Nhà nước (NSNN) hằng năm theo quy định, Bộ Tài chính (đơn vị dự toán cấp I) công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2022.

Cụ thể, dự toán thu phí, lệ phí Bộ Tài chính được giao thực hiện năm 2022 như sau: Phí là 689,045 tỉ đồng, trong đó số thu phí được để lại sử dụng là 351,569 tỉ đồng. Lệ phí là 3 tỉ đồng.

Dự toán thu phí, lệ phí Bộ Tài chính giao cho các đơn vị dự toán thuộc bộ thực hiện: Phí là 689,045 tỉ đồng, trong đó số thu phí các đơn vị được để lại sử dụng là 351,569 tỉ đồng, cụ thể: phí hải quan 160 tỉ đồng; phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán 131,387 tỉ đồng; phí quản lý, giảm sát hoạt động bảo hiểm 18,457 tỉ đồng; phí cho vay lại và phí bảo lãnh được để lại 41,440 tỉ đồng; phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 285 triệu đồng. Lệ phí: 3 tỉ đồng (lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán).

Theo Bộ Tài chính, thực hiện năm 2022 cụ thể như sau: Số thu phí các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính thực hiện là 1.032,114 tỉ đồng, gồm: phí hải quan 312,701 tỉ đồng; phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán 575,520 tỉ đồng; phí quản lý, giám sát hoạt động bảo hiểm 59,783 tỉ đồng; phí cho vay lại và phí bảo lãnh được để lại 77,903 tỉ đồng; phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 358 triệu đồng.

Số thu phí nộp NSNN là 331,180 tỉ đồng, gồm: phí hải quan 107,865 tỉ đồng; phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán 149,997 tỉ đồng; phí quản lý, giám sát hoạt động bảo hiểm 31,087 tỉ đồng; phí cho vay lại và phí bảo lãnh 36,462 tỉ đồng; phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 100 triệu đồng.

Về tình hình thực hiện dự toán chi nguồn NSNN, Bộ Tài chính cho biết, tổng dự toán chi nguồn NSNN năm 2022 là 23.464,866 tỉ đồng, bao gồm: Chi quản lý hành chính 21.597,076 tỉ đồng; chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 72,231 tỉ đồng; chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề 131,967 tỉ đồng.   

Giải ngân năm 2022 là 20.131,417 tỉ đồng, đạt 86%, bao gồm: Chi hoạt động kinh tế 631,338 tỉ đồng, đạt 87%; chi đảm bảo xã hội 930 tỉ đồng, đạt 100%; chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 2,262 tỉ đồng, đạt 100%; chi sự nghiệp văn hóa thông tin 1,591 tỉ đồng, đạt 99%.  

Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong 2 tháng đầu năm, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các KBNN địa phương tập trung nhanh, đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN. Lũy kế thu NSNN của năm 2023 tính đến hết tháng 2 đạt 358.256 tỉ đồng, bằng 22,1% dự toán (1.620.744 tỉ đồng).

Trong công tác kiểm soát chi, hết tháng 2.2023, toàn hệ thống KBNN đã kiểm soát, thanh toán 213.879,9 tỉ đồng vốn NSNN (bao gồm cả chi thường xuyên và chi đầu tư).

Cụ thể, đối với chi thường xuyên, dự toán năm 2023 là 1.184.795 tỉ đồng (không bao gồm số tạm ứng và dự toán từ năm trước chuyển sang), đến hết ngày 28.2.2023, hệ thống KBNN đã kiểm soát ước đạt 164.597 tỉ đồng, bằng 13,9% dự toán chi thường xuyên năm 2023 của NSNN qua KBNN, không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng.

Về chi đầu tư, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 từ đầu năm đến hết tháng 2.2023 ước đạt 49.282,9 tỉ đồng, bằng 7,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN (660.064 tỉ đồng); bằng 7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và UBND tỉnh giao thêm kiểm soát chi qua KBNN (trên 702.945 tỉ đồng).

Trong đó, vốn trong nước thanh toán ước đạt trên 48.686 tỉ đồng, bằng 7,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao; bằng 7,2% kế hoạch UBND tỉnh giao thêm. Vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua KBNN ước đạt 596,7 tỉ đồng, bằng 2,1% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Có thực sự cần thiết xây dựng Luật Kinh doanh bất động sản riêng?
Các chuyên gia cho rằng, việc ban hành Luật Kinh doanh bất động sản có thể dẫn đến hoạt động kinh doanh mua bán nhà ở, quyền sử dụng đất... bị điều chỉnh bởi một hệ thống các luật đồ sộ với nhiều tầng nấc, gây xung đột, chồng chéo, vướng mắc trong triển khai thực hiện.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ Tài chính công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2022