Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm về giả mạo hồ sơ, trốn thuế tại Công ty Thái Sơn của Út Trọc

12/04/2019, 09:47

Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với một số dự án đầu tư, xây dựng có liên quan đến Công ty CP Phát triển Đầu tư Thái Sơn thuộc Bộ Quốc phòng, trong đó nêu nhiều sai phạm về giả mạo hồ sơ, chuyển nhượng thầu, trốn thuế...

Tổng công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng bị chỉ ra nhiều vi phạm - Ảnh: Internet

Có dấu hiệu giả mạo hồ sơ

Cụ thể theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Công ty Thái Sơn cùng các đơn vị, cá nhân liên quan có dấu hiệu giả mạo hồ sơ, số liệu báo cáo tài chính trong việc xin vay vốn ngân hàng và tham gia dự thầu các dự án góp vốn, chuyển nhượng cổ phần và thực hiện các dự án đầu tư nhằm hợp pháp hoá thủ tục thu chi tiền mặt với giá trị trên 192 tỉ đồng, vi phạm các quy định pháp luật về kế toán; chiếm dụng vốn, sử dụng tiền sai mục đích hơn 695 tỉ đồng, gây thất thu cho ngân sách nhà nước 26,8 tỉ đồng…

Kết quả kiểm tra hồ sơ, tài liệu hiện có của Công ty Thái Sơn cho thấy, hầu hết các báo cáo tài chính từ khi thành lập năm 2009 đến năm 2017 được sử dụng để kê khai quyết toán thuế hằng năm với các cơ quan thuế nhưng không được kiểm toán.

Tuy nhiên, trong các hồ sơ xin vay vốn của Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng tại các chi nhánh của Ngân hàng BIDV (Thành Đô, Bà Chiểu…); hồ sơ tham gia liên danh nhà đầu tư các dự án BOT, BT (cầu Việt Trì mới, Quốc lộ 20 đoạn Km123 - Km268) và hồ sơ dự thầu một số gói thầu xây lắp cho thấy các báo cáo tài chính có đóng dấu, ký xác nhận của một số công ty kiểm toán như: FAC, HDT, VNASC, SG-VN, Đệ Nhất...

Qua xác minh, một số đơn vị tư vấn đã xác nhận không thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty Thái Sơn.

Số liệu tại các báo cáo tài chính được cho là đã kiểm toán để xin vay vốn, dự thầu đều phản ánh Công ty Thái Sơn có đủ năng lực nhưng so với báo cáo tài chính để quyết toán thuế hàng năm có nhiều sai khác, không đúng thực tế, tình hình tài chính rất yếu kém, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu luôn âm, lỗ (năm 2015 lỗ 4,21 tỉ đồng; năm 2016 lỗ 5,975 tỉ đồng; năm 2017 lỗ 628 triệu đồng).

Góp, chuyển nhượng, quản lý vốn của Tổng công ty Thái Sơn sai quy định

Cũng theo kết luận thanh tra, năm 2009, Tổng công ty Thái Sơn có quyết định góp vốn đầu tư bằng nguồn vốn tự có tại Công ty Thái Sơn 10.200 triệu đồng, tương đương 51% vốn điều lệ.

Trong đó có ủy quyền cho ông Đinh Ngọc Hệ (còn gọi là Út trọc), Phó tổng giám đốc đại diện quản lý 21% và ông Cung Đình Minh, Tổng Giám đốc quản lý 30% vốn điều lệ của Tổng Công ty Thái Sơn tại Công ty Thái Sơn nhưng không báo cáo và chưa có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, vi phạm điều lệ của Tổng Công ty Thái Sơn ban hành kèm theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đến năm 2013, Công ty Thái Sơn thay đổi đăng ký kinh doanh với nội dung tăng vốn điều lệ từ 20.000 triệu đồng lên 120.000 triệu đồng, theo đó, số tiền tương ứng Tổng Cty Thái Sơn đăng ký góp vốn là 24.000 triệu đồng.

Trên thực tế đến thời điểm thanh tra, Tổng Công ty Thái Sơn đã đăng ký góp vốn với tổng số tiền là 34.200 triệu đồng nhưng không thực góp. Mặt khác, theo sổ sách kế toán của Công ty Thái Sơn, tại thời điểm tăng vốn điều lệ, các cổ đông Công ty chưa góp đủ vốn, mà đến năm 2016 mới góp đủ 120.000 triệu đồng bằng tiền mặt.

Việc chuyển nhượng vốn góp của Tổng Công ty Thái Sơn, theo kết luận thanh tra được thực hiện 2 lần. Lần 1, chuyển nhượng 31% và lần 2 chuyển nhượng 20% cổ phần còn lại, nhưng Tổng Công ty Thái Sơn chuyển nhượng, thanh toán toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Thái Sơn là không đúng quy định, thiếu công khai, minh bạch.

“Tổng Công ty Thái Sơn chưa làm đúng vai trò chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Cty Thái Sơn, trong đó có nhiệm vụ thanh kiểm tra và đánh giá Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty theo quy định tại Khoản 7, Điều 16, Quyết định số 15/2007/QĐ-BQP ngày 22.1.2007 của Bộ Quốc phòng”, Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Từ kết quả thanh tra nêu trên, Tổng Thanh tra kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Quốc phòng tiếp nhận hồ sơ để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định đối với các vi phạm trong việc góp, chuyển nhượng và quản lý vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty Thái Sơn tại Công ty Thái Sơn; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân thuộc thẩm quyền có liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm; chấn chỉnh công tác quản lý vốn của Bộ tại các doanh nghiệp…

Về tài chính, Thanh tra Chính phủ kiến nghị, Bộ Giao thông Vận tải giảm trừ khi quyết toán: Tại Gói thầu số 23 số tiền 299,983 triệu đồng thuộc Dự án Quốc lộ 20; tại các gói thầu XL2.1, XL2.2, XL2.9 thuộc dự án thành phần 2 (BT), Dự án Quốc lộ 20 là 836,222 triệu đồng.

UBND TP.Hà Nội chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện giảm trừ khi quyết toán dự án đối với Gói thầu NG-13A thuộc Dự án nút giao Long Biên 1.881 triệu đồng. Bảo hiểm xã hội TP.HCM kiểm tra, rà soát, xử lý các khoản bảo hiểm xã hội và y tế cho người lao động tại Cty Thái Sơn, trước mắt xử lý số tiền tạm tính là 205 triệu đồng qua thanh tra đã phát hiện.

Hạch toán thiếu doanh thu để trốn thuế

Cũng theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, hồ sơ, sổ sách kế toán cho thấy tổng doanh thu từ các dự án là 1.214,6 tỉ đồng, tổng chi phí phục vụ cho các dự án là 1.079,5 tỉ đồng, chênh lệch 135 tỉ đồng không được Công ty Thái Sơn hạch toán, phản ánh trên tài sản doanh thu và nộp thế theo quy định.

Như vậy, Công ty Thái Sơn đã hạch toán thiếu doanh thu trên 135 tỉ đồng, có dấu hiệu trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách nhà nước tạm tính là 31 tỉ đồng.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra của Bộ Công an để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định đối với các sai phạm vừa nêu trên của Công ty Thái Sơn.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Quốc phòng tiếp nhận hồ sơ để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định đối với các vi phạm trong việc góp, chuyển nhượng và quản lý vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Thái Sơn tại Công ty Thái Sơn.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải thực hiện và chỉ đạo thực hiện kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền có liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm đã nêu tại kết luận thanh tra; chấn chỉnh công tác quản lý đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; kiểm tra, rà soát, xử lý các vi phạm (nếu có) đối với các dự án khác có liên quan đến ông Đinh Ngọc Hệ và Công ty Thái Sơn.

Chuyển cơ quan công an làm rõ 4 nội dung

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ sang cơ quan Điều tra của Bộ Công an để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định 4 nội dung:

Việc giả mạo hồ sơ, tài liệu như: Báo cáo tài chính, hồ sơ kê khai về máy móc thiết bị, nhân công, kinh nghiệm, hóa đơn giá trị gia tăng… không đúng thực tế để tham gia dự thầu tại các dự án mà Công ty Thái Sơn đã trúng thầu với vai trò là nhà đầu tư và nhà thầu xây lắp.

Việc thực hiện chuyển nhượng thầu sai quy định tại các dự án được lựa chọn, trúng thầu, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của dự án, trong đó, có dấu hiệu thanh toán khống khối lượng tại gói thầu số 6 thuộc Dự án kéo dài và nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ máy bay - Cảng hàng không Pleiku.

Việc vi phạm các quy định về vay vốn ngân hàng: Kê khai, giả mạo hồ sơ về Báo cáo tài chính, năng lực, kinh nghiệm; sử dụng tài sản đảm bảo không đủ căn cứ pháp lý để vay vốn tại các ngân hàng.

Dấu hiệu trốn thuế, bảo hiểm: Hạch toán thiếu doanh thu trên 135 tỉ đồng và không đóng bảo hiểm 205 triệu đồng.

Lam Thanh

Bài liên quan
Hậu Giang: Khởi tố giám đốc công ty dầu khí trốn thuế trên 12 tỉ đồng
Ngày 22.10 đại tá Đặng Thanh Giang, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Hậu Giang) cho biết Cơ quan CSĐT vừa phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can đối với Tô Điền Quốc Hưng (SN 1975, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Các nhà cái đánh giá cao Biden, người chơi đổ tiền đặt cửa Trump
15 giờ trước Quốc tế
Bất chấp nhà cái đánh giá cao Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, người đặt tiền cho cửa Trump chiếm áp đảo.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm về giả mạo hồ sơ, trốn thuế tại Công ty Thái Sơn của Út Trọc