Ngày 17.7 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Nửa năm 2019, Tập đoàn Dầu khí nộp ngân sách lên tới 53,3 nghìn tỉ đồng

18/07/2019, 17:09

Ngày 17.7 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Hội nghị của PVN - Ảnh: TĐDK

Dự hội nghị có Ủy viên dự khuyết Trung ương, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm; đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; Phạm Xuân Cảnh, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên; Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng; các vị trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, lãnh đạo các ban chuyên môn/văn phòng Tập đoàn, lãnh đạo các đơn vị thành viên trong Tập đoàn.

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, ông Phạm Xuân Cảnh đã trình bày Báo cáo tóm tắt công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy và kết quả công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Báo cáo nêu rõ, năm 2019 là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam lần thứ 2, gắn với thực hiện Chiến lược phát triển Tập đoàn đến năm 2025, định hướng đến 2035 theo tinh thần Nghị quyết 41 và các quyết định của Thủ tướng. Tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, tác động không thuận lợi đối với nền kinh tế, với ngành dầu khí và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí.

Cùng với đó, Tập đoàn Dầu khí tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Đó là giá dầu thô phục hồi chậm và vẫn giữ ở mức thấp; nhiều dự án đòi hỏi nhu cầu vốn lớn, trong khi việc thu xếp vốn gặp nhiều khó khăn; các dự án chưa hiệu quả cần thời gian và nguồn lực mới có thể xử lý dứt điểm…

Trong bối cảnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV và lãnh đạo Tập đoàn đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm công tác, sự chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, các bộ ngành và cấp ủy cấp trên để lãnh đạo, chỉ đạo bàn hành các nghị quyết, kế hoạch, chỉ thị thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2019.

Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, tái cơ cấu… của Tập đoàn, ngay trong những ngày đầu năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Tập đoàn đã chủ động báo cáo, đề xuất và được các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước trực tiếp nghe báo cáo hoặc dự các cuộc làm việc với Tập đoàn để chỉ đạo hoạt động của Tập đoàn Dầu khí quốc gia.


Ông Phạm Xuân Cảnh, Phó bí thư thường trực, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trình bày Báo cáo tóm tắt công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy và kết quả công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Tập đoàn đã chỉ đạo rà soát, đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 theo chỉ đạo của Thủ tướng; Tiếp tục chỉ đạo rà soát, hoàn thiện Đề án tái cấu trúc Tập đoàn, báo cáo Thủ tướng; đồng thời chỉ đạo rà soát, hoàn thiện, phê duyệt đề án tái cấu trúc và chiến lược phát triển các đơn vị phù hợp, đồng bộ với chiến lược, đề án tái cấu trúc Tập đoàn…

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý những khó khăn, tồn tại đã tích tụ qua những năm trước hoặc mới xuất hiện trong thời gian qua, nhất là công tác quản lý vốn, tài sản, đầu tư các dự án… “Đây là nhiệm vụ mà tập thể lãnh đạo Tập đoàn, cá nhân từng đồng chí lãnh đạo Tập đoàn được phân công phụ trách luôn trăn trở và tập trung chỉ đạo, giải quyết”, ông Phạm Xuân Cảnh khẳng định.

Công tác xây dựng đảng tiếp tục được Ban Thường vụ Đảng ủy coi trọng, quan tâm chỉ đạo hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ toàn Tập đoàn đã đề ra.

Theo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm được Phó tổng giám đốc Nguyễn Xuân Hòa trình bày tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong 6 tháng đầu năm 2019.

Cụ thể, công tác tìm kiếm thăm dò được triển khai theo kế hoạch đề ra; sản xuất điện 6 tháng đạt 11,52 tỉ kWh, vượt 246 triệu kWh (≈ vượt 2,2%) so với kế hoạch 6 tháng và bằng 53,3% kế hoạch năm; sản xuất đạm 6 tháng đạt 705,8 nghìn tấn, vượt 71 nghìn tấn (≈ vượt 11,2%) so với kế hoạch 6 tháng, bằng 44,8% kế hoạch năm; sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn 6 tháng đạt 5,66 triệu tấn, vượt 48 nghìn tấn (≈ vượt 0,9%) so với kế hoạch 6 tháng, bằng 49,8% kế hoạch cả năm.

Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Xuân Hòa trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Với việc hoàn thành vượt mức cơ bản các chỉ tiêu sản xuất, Tập đoàn cũng hoàn thành các chỉ tiêu tài chính với tổng doanh thu toàn Tập đoàn 6 tháng đầu năm đạt 365,5 nghìn tỉ đồng, vượt 18,0% so với kế hoạch 6 tháng, bằng 60% kế hoạch năm. Nộp ngân sách nhà nước, toàn Tập đoàn 6 tháng đạt 53,3 nghìn tỉ đồng, vượt 15,0% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 61,0% kế hoạch năm.

Công tác an toàn và duy trì chế độ trực 24/24 giờ trong các dịp nghỉ lễ, tết được các nhà thầu dầu khí, các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc; công tác thông tin liên lạc được duy trì thông suốt, tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường.

Mặc dù PVN đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2019 nhưng các báo cáo được trình bày tại hội nghị cũng chỉ ra một loạt khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch năm 2019. Đó là các mỏ dầu chủ lực trong năm 2019 đang trong giai đoạn suy giảm tự nhiên; hệ thống văn bản pháp lý về đầu tư và cơ chế tài chính cho doanh nghiệp trong lĩnh vực E&P chưa phù hợp với đặc thù hoạt động của lĩnh vực; giá dầu diễn biến khó lường...

Để vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019, toàn Tập đoàn sẽ tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hạn chế những khó khăn, rủi ro, phấn đấu hoàn thành vượt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2019. Trong đó tập trung vào 8 nhóm giải pháp chung cũng như giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực.

Theo đó, Tập đoàn thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 258-NQ/ĐU ngày 1.3.2019 về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019; Chương trình hành động của Tập đoàn số 3204/CTr-DKVN ngày 14.6.2019 về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1.1.2019 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Đồng thời, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị để đảm bảo hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch đề ra.

Tổng giám đốc PVEP Trần Quốc Việt trình bày tham luận tại hội nghị

Một trong những giải pháp trọng tâm của những tháng cuối năm là chấn chỉnh lại kỷ cương, ý thức, trách nhiệm trong công việc của CB-CNV từ Công ty mẹ - Tập đoàn đến tất cả các đơn vị thành viên; bố trí, sắp xếp cán bộ đúng năng lực, đúng trình độ. Chấn chỉnh ngay các biểu hiện né tránh, sợ trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, tiếp tục củng cố và tăng cường công tác dự báo, dự báo rủi ro; hoàn thành hệ thống quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ - Tập đoàn và các đơn vị thành viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo đảm phát triển bền vững trong thời gian tới.

Tập đoàn tiếp tục thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp giai đoạn 2017-2020 theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 1182/TTg-ĐMDN ngày 11.8.2017. Bám sát các cơ quan có thẩm quyền để sớm có phê duyệt Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn.

Chủ động tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, các bộ ngành trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn, góp phần tăng cường sự hiện diện và khẳng định chủ quyền của Việt Nam, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên Biển Đông.

Tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, đặc biệt là các nghị quyết, chỉ thị đã ban hành từ năm 2017 đến nay; Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng; Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí; Đảm bảo thu nhập cho CB-CNV trong tất cả các đơn vị thành viên của Tập đoàn; Tổ chức thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của Tập đoàn, chỉ đạo các đơn vị thành viên tự kiểm tra để kịp thời khắc phục các tồn tại nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Tổng giám đốc PV GAS Dương Mạnh Sơn trình bày tham luận tại hội nghị

Tham luận tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã trình bày các tham luận về tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị, trong đó nêu bật những khó khăn, vướng mắc đã, đang phải đối diện, từ đó đưa ra các đề xuất kiến nghị với các bộ ngành trung ương để hướng tới mục tiêu hoàn thành, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019, đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững trong những năm tiếp theo.

Thay mặt Ban Điều hành, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Lê Mạnh Hùng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các ban chuyên môn, các đơn vị thành viên đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019.

Ghi nhận những ý kiến tham luận, đề xuất xuất kiến nghị của các đơn vị thành viên trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Lê Mạnh Hùng yêu cầu các ban chuyên môn của Tập đoàn rà soát, xem xét theo thẩm quyền để xử lý, nếu vượt thẩm quyền thì đề xuất lãnh đạo Tập đoàn trình các bộ ngành trung ương xem xét xử lý.


Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Lê Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị

Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Lê Mạnh Hùng cũng yêu cầu các đơn vị cần tập trung nghiên cứu để sớm đưa ra các dự báo trong bối cảnh tình hình Biển Đông, kinh tế thế giới và trong nước có nhiều diễn biến bất lợi. Khẩn trương xây dựng và hoàn thiện đề án quản trị rủi ro, xây dựng và hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh mới. Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp phải chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, các đơn vị thành viên để đưa ra kế hoạch, chương trình truyền thông để kịp thời cổ vũ, động viên tinh thần người lao động dầu khí cũng như bảo vệ Tập đoàn, các đơn vị trước thông tin sai lệch; đồng thời có đề án đẩy mạnh tuyên truyền trong những tháng cuối năm để xây dựng và tái tạo văn hóa doanh nghiệp trong toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019.


Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng giám đốc và tập thể Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã bám sát, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định, các ý kiến chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao và đề ra.

Qua nghe các nghiên cứu và nghe các báo cáo, tham luận của lãnh đạo Tập đoàn, các đơn vị thành viên tại hội nghị, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm cho rằng còn có nhiều khó khăn, vướng mắc cần phải kiến nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương xem xét tháo gỡ.

Trong thời gian tới, với những kết quả PVN đã đạt được, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và lãnh đạo các đơn vị thành viên cần quán triệt thực hiện các nghị quyết của Đảng. Đặc biệt là phải quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong bài viết “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng” để chuẩn bị tốt công tác đại hội tại cấp ủy các cấp, nhất là công tác cán bộ. Đồng thời cần tăng cường công tác tư tưởng, chủ động nắm bắt tâm lý đảng viên, người lao động trong Tập đoàn cũng như các đơn vị…

Trước những kết quả cụ thể đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019, trong đó có sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm tin tưởng PVN sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, qua đó hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu, kế hoạch cả năm 2019, đóng góp hiệu quả vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Trần Sỹ Thanh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã cảm ơn ông Y Thanh Hà Niê Kđăm đã tới dự hội nghị, và tiếp thu những ý kiến đóng góp đối với công tác xây dựng đảng và sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Ông Trần Sỹ Thanh một lần nữa nhấn mạnh những kết quả về công tác xây dựng đảng và sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là rất đáng ghi nhận. Ông cho rằng, chính sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong hoạt động sản xuất – kinh doanh, đặc biệt là bề dày truyền thống, với bản lĩnh của bộ đội cụ Hồ đã được tôi rèn qua nhiều lớp thế hệ người lao động dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đứng vững trước khó khăn, thử thách để có những đóng góp quan trọng đất nước.

"Công tác đảng của Tập đoàn đã có truyền thống, nền nếp từ trước đến nay. Tính kỷ luật, nguyên tắc, hệ thống, bền vững luôn được đặt lên trên hết và cho đến bây giờ vẫn còn nguyên giá trị. Và có thể nói, chính nhờ tính đảng, hệ thống đảng chặt chẽ mà trong trong thời gian "giông bão" vừa qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vẫn vững vàng", Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Trong những tháng cuối năm 2019, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Trần Sỹ Thanh yêu cầu lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thành viên tập trung triển khai quyết liệt các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, đặc biệt là phải tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, nhất là công tác tư tưởng đối với người lao động, đề cao trách nhiệm nêu gương để chuẩn bị tốt nhất cho công tác đại hội cấp ủy các cấp và thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao.

Về vấn đề chuyên môn, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Trần Sỹ Thanh yêu cầu cần đánh giá lại những khó khăn, thách thức mà Tập đoàn đã phải đối diện trong 6 tháng đầu năm có đúng với dự báo hay không. Đặc biệt là phải xây dựng và sớm hoàn thiện mô hình quản trị, thực hiện phân cấp quản lý để đẩy nhanh tốc độ xử lý công việc, tiến tới xây dựng mô hình quản trị theo chuẩn quốc tế. Ưu tiên giải quyết các vấn đề liên quan đến quy chế để tháo gỡ khó khăn cho chính Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

D.T

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ Y tế công bố thêm 18 ca mắc COVID-19 vào trưa 11.5
2 giờ trước Tin tức - sự kiện
Bộ Y tế trưa nay cho biết có thêm 18 ca mắc COVID-19, trong đó có 2 ca nhập cảnh đã cách ly ngay, 16 ca ghi nhận trong nước đều là các ca trong khu cách ly, khu vực được phong toả.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nửa năm 2019, Tập đoàn Dầu khí nộp ngân sách lên tới 53,3 nghìn tỉ đồng