Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam vừa ký ban hành Quyết định số 969/QĐ-BHXH quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương.

Quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương

tuyetnhung | 19/08/2019, 06:15

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam vừa ký ban hành Quyết định số 969/QĐ-BHXH quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương.

BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh) là cơ quan trực thuộc BHXH Việt Nam đặt tại tỉnh, có chức năng giúp Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; tổ chức thu, chi chế độ BH thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: BHXH, BH thất nghiệp, BHYT; thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và quy định của BHXH Việt Nam.

BHXH tỉnh chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh. BHXH tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.

Về cơ cấu tổ chức, BHXH tỉnh có 10 phòng chuyên môn giúp việc, gồm: Phòng Chế độ BHXH, Phòng Giám định BHYT, Phòng Quản lý Thu, Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, Phòng Cấp sổ, thẻ, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Thanh tra - Kiểm tra, Phòng Công nghệ thông tin và Văn phòng.

Như vậy, với tinh thần sắp xếp tổ chức bộ máy BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10.7.2019 của Thủ tướng Chính phủ, đối với bộ máy BHXH địa phương, thực hiện tinh giảm Phòng Khai thác và thu nợ, Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính; bổ sung thêm phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng.

Quyết định số 969/QĐ-BHXH thay thế Quyết định số 1414/QĐ-BHXH ngày 4.10.2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1.10.2019 đối với BHXH tỉnh Yên Bái và Đồng Nai; từ ngày 1.1.2020 đối với BHXH các tỉnh, thành phố còn lại.

Tuyết Nhung
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Sửa luật quan trọng liên quan đến DNNN nhưng có cán bộ vẫn… không quan tâm
Về việc sửa Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết rất trăn trở và lấy ý kiến nhiều vòng, nhưng có cán bộ không quan tâm, sau này khi thực hiện sẽ gặp vướng mắc.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương