tám năm

Chỉ khi tham gia một cách trọn vẹn, bạn mới hiểu
7 tháng trước Văn hóa - lối sống
“Hiểu” (understand) là một từ đẹp. Khi bạn thiền, mọi thứ “đứng dưới” (stands under) bạn, bạn đứng xa ở phía trên nó. Đó là ý nghĩa của từ hiểu. Mọi thứ ở đó, bên dưới bạn, để bạn có thể nhìn thấy… bạn có tầm nhìn từ trên xuống.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO