tham nhung

Bộ Chính trị yêu cầu xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực trong thể dục, thể thao
một tháng trước Theo dòng thời sự
Bộ Chính trị yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực thể dục, thể thao.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO