Sáng nay 21.9, lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị khóa 12 về việc chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 đã được tổ chức tại Hà Nội.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tham gia Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư

TTXVN | 21/09/2016, 16:15

Sáng nay 21.9, lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị khóa 12 về việc chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 đã được tổ chức tại Hà Nội.

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 16 thành viên; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 7thành viên, trong đó có 3 vịlãnh đạo Đảng, Nhà nước là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đây là lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ, Tổng bí thư tham gia Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh 5vấn đề trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới; trong đó, Đảng ủy Công an Trung ương phải thật sự là một tập thể đoàn kết, vững mạnh, phát huy trí tuệ tập thể, thống nhất ý chí, hành động, nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt công tác công an.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ công bố -Ảnh: BáoCAND

Từng ủyviên Đảng ủy Công an Trung ương phải thực sự gương mẫu, cầnkiệmliêmchính; chí công vô tư; nói đi đôi với làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong chỉ đạo, trong hành động; có ý thức trách nhiệm cao đóng góp vào các quyết định chung của Đảng ủy Công an Trung ương; phát huy hơn nữa năng lực, trí tuệ để phục vụ Đảng, nhà nước và nhân dân, xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, trong sạch, vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tổng bí thư yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện có nền nếp và tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, phát huy trách nhiệm cá nhân; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị của Đảng ủy, Ban Thường vụ Công an Trung ương; đổi mới việc xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương. Trong từng thời điểm, phải bám sát tình hình thực tiễn để lựa chọn, xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Tổng bí thư chỉ rõ quy chế làm việc của Đảng ủy Công an Trung ương; quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, nghị quyết lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Công an Trung ương là những vấn đề hết sức cơ bản, quan trọng, định hướng nhiệm vụ, xác định nguyên tắc, quy trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy trên tất cả các mặt công tác trong Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng công an nhân dân. Quy chế làm việc phải trên cơ sở kế thừa các khóa trước, phân định rõ, cụ thể hơn nhiệm vụ, quyền hạn, lề lối làm việc của tập thể và cá nhân; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương theo hướng “chia” đầu việc, “cộng” trách nhiệm, “nhân” sức mạnh.

Chương trình làm việc toàn khóa thể hiện sự chỉ đạo toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm; coi trọng việc tổng kết và kiểm tra thực hiện; đồng thời phải điều chỉnh, bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước và những chủ trương lớn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho sát hợp với thực tiễn tình hình hoạt động của Đảng bộ Công an Trung ương.

Tổng bí thư nhấn mạnh Đảng ủy Công an Trung ương phải quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ 12, cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, ban hành các nghị quyết, chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác công an; nâng cao năng lực nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo chiến lược, nhận diện sớm các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia để kịp thời tham mưu với Đảng, nhà nước về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự.

Tổng bí thư đặc biệt lưu ý Đảng ủy Công an Trung ương phải hết sức coi trọng và tập trung xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương, các tổ chức Đảng trong công an nhân dân và lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng và Tổ quốc, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đủ sức hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đề cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luât là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; công tác cán bộ là khâu quyết định, tổ chức lực lượng công an theo hướng “tinh, gọn, mạnh,” cơ cấu tổ chức phù hợp. Nghiêm túc, thẳng thắn đánh giá, nhận diện và đề ra những giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng bí thư, thượng tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết đây là lần đầu tiên Đảng ủy Công an Trung ương vinh dự được 3 vịlãnh đạo chủ chốt của Đảng, nhà nước cùng tham gia. Điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, nhà nước đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Theo TTXVNBài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thêm 20 ca dương tính COVID-19 từ ổ dịch Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương
một giờ trước Theo dòng thời sự
Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương ghi nhận thêm 20 ca dương tính COVID-19.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tham gia Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư